Energiecoöperatie opgericht in Haagse achterstandswijk

In wijken met veel hoogopgeleide, witte, woningeigenaren is het geen unicum meer, de oprichting van een energiecoöperatie. Terwijl duurzaamheid voor iedereen belangrijk is! Dat vindt ook een groep bewoners uit de Haagse wijk Molenwijk/Puntpark. Daarom hebben ze de handen ineengeslagen en zelf een coöperatie opgericht voor de wijk. Met trots presenteerden zij hun eigen energiecoöperatie die projecten gaat uitvoeren waaraan alle bewoners van de wijk aan mee kunnen doen.

Duurzaam leven voor iedereen

In de Haagse wijk met voornamelijk (sociale) huurwoningen wonen mensen met verschillende culturele achtergronden. De bewoners vinden het belangrijk dat hun wijk nu, en voor de komende generaties een fijne plek is om te leven. Maar ze hebben niet altijd de middelen om hierin te investeren en kunnen geen aanpassingen doen aan hun huurhuis. Met de oprichting van de energiecoöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark wordt het alsnog mogelijk om te investeren in duurzame maatregelen.

Bies Sukul, voorzitter Trefpunt Laakhage: ‘Ons buurtcentrum wordt steeds duurzamer en het is fantastisch dat er ook zonnepanelen op het dak komen waarvan de buurt nu via de opgerichte energiecoöperatie kan meeprofiteren. En dat zo’n initiatief van bewoners uit Molenwijk komt, is iets om trots op te zijn!’

Trots op de wijk

Dat iedereen uit de buurt kan meedoen, is dan ook de uitdrukkelijke wens van het buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark van waaruit de coöperatie is voortgekomen. Het buurtteam is een groep enthousiaste bewoners die zich - met ondersteuning van Stichting Duurzaam Den Haag – met hart en ziel inzet in voor een mooie, schone en groene buurt. Het duurzaam maken van de buurt biedt volgens het buurtteam namelijk ook kansen voor werkgelegenheid, woongeluk en samenhang in de buurt en de sfeer op straat.

Zonnepanelen op Laakhage en sporthal Lipa

De voorinschrijving voor het eerste zonnepanelenproject is gestart. Op het buurthuis Trefpunt Laakhage en sporthal Lipa komen in totaal ruim 250 zonnepanelen te liggen. Voor de zonnedaken wordt gekozen voor het zogenaamde ‘Op Rozen-model’, een financieringsvorm die het mogelijk maakt voor bewoners om met een eenmalige bijdrage van minder dan dertig euro een aandeel ter grootte van vier zonnepanelen kopen en vervolgens vijftien jaar lang profiteren van de opgewekte groene stroom. Een opbrengst die ongeveer op vijfentwintig euro per jaar wordt geschat. Na één jaar is de inleg dus al terugverdiend. Bovendien draag je bij aan een duurzamere buurt omdat 10 procent van de totale opbrengsten van de coöperatie niet wordt uitgekeerd aan de leden, maar gebruikt wordt om andere duurzame initiatieven in de buurt te ondersteunen.

Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag: ‘De energiecoöperatie is een geweldig voorbeeld van bewoners die zelf meedoen met vormgeven van energietransitie in hun buurt. '

Wil je meedoen aan het eerste zonnepanelenproject?

Ben je enthousiast geworden en wil je meedoen met dit bijzondere project of op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier je gegevens achter. Voorinschrijving verplicht tot niets.

-----

Over Coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark U.A. Coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark U.A is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven, opgericht om daadwerkelijk bij te dragen aan een meer duurzame buurt, nu en in de toekomst. Het oprichtingsbestuur bestaat uit leden van het buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark. Het buurtteam is sinds 2018 actief en wil met onafhankelijke, betrouwbare en begrijpelijke informatie over het verduurzamen van de woning en leefomgeving én diverse buurtacties bewoners duurzaam aan de slag zetten. Meedenken en meedoen met de activiteiten van de gemeente voor de energietransitie en daarbij het geluid van bewoners aan bod laten komen, is een belangrijk doel. Het buurtteam wordt ondersteund door Stichting Duurzaam Den Haag.

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten