Energiecoöperatie opgericht in Molenwijk/Puntpark: duurzaam leven voor iedereen

Met de oprichting van de Coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark hebben de bewoners van deze Haagse wijk nu hun eigen energiecoöperatie. Een bijzondere gebeurtenis, want het betekent dat bewoners binnenkort voor een eenmalig bedrag van minder dan drie tientjes deel kunnen nemen aan hun eerste eigen zonnepanelenproject en bijdragen aan een duurzamere buurt.

 

Trots op de wijk

De oprichters van de coöperatie, buurtbewoners en bestuursleden van Trefpunt Laakhage hebben de officiële oprichting kleinschalig gevierd in het buurtcentrum. Met spekkoek, naar het Spekkoekoverleg, de naam die de bewoners hun maandelijkse overleggen hebben gegeven. De sfeer was opgetogen; ook Molenwijk/Puntpark heeft nu haar eigen energiecoöperatie. De coöperatie wil buurtgenoten actief betrekken bij de overstap naar schone energie en duurzamer leven. Dat doen ze door projecten uit te voeren waaraan iedereen kan meedoen, ook als je misschien wat minder te besteden hebt. Of uitdagingen in je dagelijks leven hebt, die meer aandacht vragen dan duurzaamheid. Dus er is vooral ook trots. Trots op dat een dergelijk initiatief nu ook eens van bewoners uit een buurt als Molenwijk/Puntpark komt.

 

Buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark

Dat iedereen uit de buurt kan meedoen, is dan ook de uitdrukkelijke wens van het buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark van waaruit de coöperatie is voortgekomen. Het buurtteam is een groep enthousiaste bewoners die zich - met ondersteuning van Stichting Duurzaam Den Haag – met hart en ziel inzet in voor een mooie, schone en groene buurt. Het duurzaam maken van de buurt biedt volgens het buurtteam namelijk ook kansen voor werkgelegenheid, woongeluk en samenhang in de buurt en de sfeer op straat.  

Zonnepanelen op Laakhage en sporthal Lipa

Het eerste energieproject van de coöperatie is het opwekken van zonne-energie op het dak van buurtcentrum Laakhage en sporthal Lipa. Beide zijn panden van Gemeente Den Haag. In samenwerking met de afdeling Centraal Vastgoed van de gemeente werkt de coöperatie aan de voorbereidingen van een zonnedak van circa 50 zonnepanelen op Laakhage en ruim 200 op sporthal Lipa. Verwachting is dat beide daken deze zomer gerealiseerd zijn.

 

Voor de zonnedaken wordt gekozen voor het zogenaamde ‘Op Rozen-model’, een financieringsvorm die het mogelijk maakt voor bewoners om met een eenmalige bijdrage van minder dan dertig euro een aandeel ter grootte van vier zonnepanelen kopen en vervolgens vijftien jaar lang profiteren van de opgewekte groene stroom. Een opbrengst die ongeveer op vijfentwintig euro per jaar wordt geschat. Na één jaar is de inleg dus al terugverdiend. Bovendien draag je bij aan een duurzamere buurt omdat 10 procent van de totale opbrengsten van de coöperatie niet wordt uitgekeerd aan de leden, maar gebruikt wordt om andere duurzame initiatieven in de buurt te ondersteunen.

 

Wil je meedoen aan het zonnepanelenproject?

Ben je enthousiast geworden en wil je meedoen met dit bijzondere project of op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier je gegevens achter. Voorinschrijving verplicht tot niets.

 

-----

Over Coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark U.A.

Coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark U.A is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven, opgericht om daadwerkelijk bij te dragen aan een meer duurzame buurt, nu en in de toekomst. Het oprichtingsbestuur bestaat uit leden van het buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark. Het buurtteam is sinds 2018 actief en wil met onafhankelijke, betrouwbare en begrijpelijke informatie over het verduurzamen van de woning en leefomgeving én diverse buurtacties bewoners duurzaam aan de slag zetten. Meedenken en meedoen met de activiteiten van de gemeente voor de energietransitie en daarbij het geluid van bewoners aan bod laten komen, is een belangrijk doel. Het buurtteam wordt ondersteund door Stichting Duurzaam Den Haag. 

 

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten