Duurzaamheidscommunity Den Haag groeit!

Ruim 200 actieve bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente ontmoetten elkaar op de netwerkbijeenkomst rondom de duurzame ambities voor 2020 van Duurzaam Den Haag en trapten gezamenlijk het nieuwe jaar af.  

'Klimaatmakers’ voor mooier, gezonder, groener, leefbaarder, duurzaam Den Haag 

In de nieuwjaarstoespraak blikte Heleen Weening, directeur stichting Duurzaam Den Haag vooruit. ‘In 2020 pakken we door. Dat doen we in een wereld die in korte tijd is veranderd. Er is overal meer bewustzijn, aandacht en beweging voor duurzaamheid.  Mensen eisen meer daadkracht van overheid en bedrijven. Andere mensen worden onrustig omdat ze nog niet precies overzien wat deze verandering voor hen betekent.  In die ontwikkelingen doen wij steeds wat nodig is om de duurzaamheidsbeweging in Den Haag verder te brengen. Ook dit jaar zijn wij graag weer de betrouwbare onafhankelijke partij, die in de voorhoede loopt, tot het punt is bereikt dat duurzaam doen het ‘nieuwe normaal’ is.” 

 

 In 2019 stonden ‘klimaatspijbelaar’ en ‘klimaatdrammer’ op plek 2 en 3 van het ‘Van Dale woord van het jaar’.  

Heleen Weening: ‘Laten wij in 2020 voor de nummer één positie gaan: maar dan wél met een positieve toon. Dat lukt alleen sámen met jullie: onze 'klimaatmakers’ die het natuurlijk evenwicht van het klimaatsysteem en de aarde herstellen door duurzaam te doen voor een mooier, gezonder, groener, leefbaarder, duurzaam Den Haag!” 

Duurzame ervaring 

Ook was er veel belangstelling voor de korte film ‘Van het gas af’ en werden de uitleenmiddelen ‘Probeerset inductie koken’ en het spel ‘Expeditie schone energie’ geprobeerd.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie. Voor vragen: neem contact op met Charlotte Bos, communicatieadviseur, 06-10653153, Charlotte@duurzaamdenhaag.nl 

Foto vrij van rechten: fotograaf Marjory Achterkamp 

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten