V.l.n.r.: Maarten van Hasselt, Heleen Weening en Tom Verhaar

Fokker Terminal en HCC Groen-Geel “Klimaatvriendelijke organisatie”

Den Haag 18 november 2019 - Tom Verhaar, directeur Fokker Terminal, en Maarten van Hasselt, voorzitter van de Haagsche Countryclub Groen-Geel ontvingen maandag 18 november het bordje voor “Klimaatvriendelijke organisatie” uit handen van directeur, Heleen Weening van het Klimaatfonds/Duurzaam Den Haag. 

Evenementen zijn over het algemeen erg milieubelastend. Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid stroom, gas en drinkwater verbruikt en wordt er veel afval geproduceerd. De Fokker Terminal is al jaren bezig om het energiegebruik en de daarmee gepaarde CO2-uitstoot terug te dringen en is sinds medio 2019 een CO2-neutrale locatie. Bezoekers en leveranciers zorgen ook nog eens voor een flinke CO2-voetafdruk onder andere door het consumeren van eten en drinken en transport en materiaalgebruik. Daarvoor hebben we samen met een aantal partners op het gebied van duurzaam ondernemen een pakket met doelstellingen en maatregelen samengesteld die ervoor zorgen dat er op jouw evenement een substantiële bijdrage geleverd wordt aan de vermindering van milieubelasting. Dat doen we door te kijken naar: materiaalgebruik en -recycling, watercompensatie en afvalverwerking.

De congreslocatie is één van de eerste grote congreslocaties in Nederland is die CO2-neutraal is. Fokker Terminal compenseert haar CO2 door middel van een bijdrage aan het Klimaatfonds Den Haag. De congreslocatie ondersteunt hiermee de financiering van energiemaatregelen die genomen worden bij sport accommodaties.

Met een bijdrage van het Klimaatfonds, verdubbeld door Fonds1818, zijn traditionele lampen rond de hockeyvelden vervangen door led-lampen.

Klimaatfonds

Sinds de oprichting in 2009 heeft het Klimaatfonds mede dankzij haar partners uit het bedrijfsleven en de gemeente Den Haag veel projecten mogelijk gemaakt die hebben geleid tot aantoonbare CO2-reductie. Het fonds zet zich in voor een klimaatneutrale regio Rotterdam-Den Haag, en vraagt bedrijven en overheden om klimaatneutraal te worden door voor elke ton niet-vermijdbare CO2 €20,- in het fonds te storten. Met dit geld ondersteunt het Klimaatfonds vervolgens klimaatvriendelijke projecten van bewoners en maatschappelijke organisaties, die aantoonbaar leiden tot CO2-reductie.

Het fonds richt zich met bijdragen op bewonersorganisaties en instellingen met een maatschappelijke functie, zoals sportverenigingen, culturele instellingen, welzijnsinstellingen en onderwijsinstellingen. Klimaatfonds Den Haag is het eerste lokale klimaatfonds in Nederland.

..................................................................................................................................................................

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Charlotte Bos via charlotte@duurzaamdenhaag.nl of 06 10 65 31 53 

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten