Bewoners Molenwijk/Puntpark werken samen aan duurzame toekomst van hun wijk

Den Haag 7 november - Op woensdagavond 6 november organiseerde het buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark in samenwerking met Duurzaam Den Haag een bijeenkomst voor al hun buurtgenoten. Centrale vraag: wat kunnen we samen doen om te zorgen dat de buurt ook voor toekomstige generaties een fijne plek is om te leven?

Dat alles in het licht van noodzakelijke overstap naar duurzame energiebronnen en het vergroenen van de omgeving om bestand te zijn tegen de veranderende weersomstandigheden. Een kleurrijk gezelschap van bijna veertig bewoners maakten plannen voor Overstapcoaches die mensen met raad en daad bijstaan om de stap te zetten naar koken op inductie, een regentonnenactie en de ontwikkeling van buurtcentrum Laakhage tot duurzaam modelgebouw.  

Buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark bestaat uit enthousiaste en betrokken bewoners die sinds anderhalf jaar maandelijks bij elkaar komen in Trefpunt Laakhage voor het zogenaamde Spekkoekoverleg. Daar bereiden ze acties voor die bijdragen aan een groenere buurt en die de bewoners informeren over het nut en de noodzaak van een aardgasvrije buurt.

De bewoners van Molenwijk/Puntpark waren erg te spreken over de avond en over hun wijk: ‘Het was een leuke en leerzame avond, waarop we merkten dat zelf aan de slag gaan de eerste stap is voor een betere wijk. We zijn erg trots op ons Molenwijk en willen het graag mooier en toekomstbestendig maken voor onze kinderen.’

Aytekin Kurnaz van buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark: ‘Ik ben blij dat de buurtbewoners de zaal volgemaakt hadden. Het was een leerzame en informatieve avond voor iedereen. Deze bijeenkomsten zorgen ervoor dat de buurtbewoners bij elkaar komen en kennis maken met elkaar. Zo halen we ons doel voor een gasloos Molenwijk/Puntpark in 2030. En ik hoop dat we mensen hebben kunnen inspireren om zich bij ons buurtteam te voegen!’

De betrokkenheid van de bewoners bij de wijk, en bij elkaar, was voelbaar en geeft ontzettend veel energie aan het buurtteam om aan de slag te gaan met nieuwe acties!’  aldus Tom Golder die namens Duurzaam Den Haag het buurtteam ondersteund.

Nieuwe Energie en Groen in de Buurt

Molenwijk/Puntpark is een van de drie buurten waar stichting Duurzaam Den Haag aan het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt werkt. De stichting ondersteunt een team van bewoners (in deze buurt is dat Energierijk Molenwijk/Puntpark), dat werkt aan een wijkplan om hun buurt aardgasvrij en groen te maken met de wensen en behoeften van de buurtbewoners als uitgangspunt.

Uiterlijk 2021 moet de gemeente Den Haag voor elke wijk aangeven welke keuzes gemaakt worden voor de warmtevoorziening van de toekomst en wordt besloten hoe de energietransitie in de buurten er uit gaat zien. Woningen moeten verduurzamen in de overgang naar een aardgasvrije en CO2-neutrale toekomst. Voor Molenwijk/Puntpark en omgeving gaat het om ruim vierduizend huishoudens, voornamelijk (sociale) huurwoningen.

……………………………..……………………………..……………………………..…………………………….........................

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cas van der Graaf, Communicatieadviseur Duurzaam Den Haag, cas@duurzaamdenhaag.nl of 06 316 406 56.

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten