Samen krachten bundelen voor de buurt!

Samen de krachten bundelen en ideeën delen voor een groene en aardgasvrije wijk. Dat is het doel van de drie buurtbijeenkomsten die Duurzaam Den Haag organiseert samen met een team van bewoners in Moerwijk-Oost, Molenwijk/Puntpark en Konings- en Regentesseplein en omgeving. Tijdens de aankomende Energierijke Bijeenkomsten laten de buurtteams zien wat afgelopen jaar in hun buurt is gedaan en wat ze nog graag willen doen om de buurt mooier, schoner en groener te maken. Dat doen de buurtteams natuurlijk het liefst met buurtgenoten!

 

Een leefbare buurt, ook voor toekomstige generaties!

In deze drie buurten zijn bewoners samen met Duurzaam Den Haag bezig met het schrijven van een buurtplan om de buurt aardgasvrij en groen te maken. Om ervoor te zorgen dat het buurtplan voldoet aan de wensen en eisen van de hele buurt, organiseert Duurzaam Den Haag in iedere buurt een bijzondere bijeenkomst waaraan 100 mensen mee kunnen doen. Bewoners, werkgevers, ondernemers en beleidsmakers die hun krachten bundelen en hun ideeën delen. Het gaat dan ook over kansen voor werkgelegenheid, samenhang in de buurt en de sfeer op straat. Of over andere onderwerpen waarmee we de buurten leefbaar, schoon en groen houden. Ook voor toekomstige generaties!

Energierijk Moerwijk en Energierijk Molenwijk/Puntpark 2018

Doe je mee?

Onder het genot van een lekker hapje en drankje wordt er op een informele wijze kennis met elkaar gemaakt. Buurtgenoten worden vervolgens verdeeld en gaan onder begeleiding van een gespreksleider in 2 rondes aan de slag om van dromen, concrete ideeën te maken.

Deelname is gratis en voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.

Zie ook www.duurzaamdenhaag.nl

- Energierijke Bijeenkomst buurt Konings- en Regentesseplein Woensdag 30 oktober, van 19.00 tot 22.00 uur in NEST (Constant Rebecqueplein 20b)

- Energierijk Moerwijk Maandag 4 november, van 18.00 tot 21.00 uur in Zorgcentrum Moerwijk (Twickelstraat 120).

- Energierijk Molenwijk/Puntpark Woensdag 6 november, van 18.00 tot 21.00 uur in Trefpunt Laakhage (Peilstraat 67)

--------------------------------------------------

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Wilt u meer informatie? Neem contact op met communicatieadviseur Duurzaam Den Haag Charlotte Bos charlotte@duurzaamdenhaag.nl of bel 06 10 65 31 53

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten