Persbericht

Onthulling plafondverwarming op schone energie

Den Haag, 26 juni 2019 – Op donderdag 27 juni onthullen buurtbewoners, ondersteund door Stichting Duurzaam Den Haag een innovatieve plafondverwarming in Trefpunt Laakhage. Dit is de eerste stap naar een gebouw op schone energie. Waar mensen uit de buurt zelf kunnen zien en ervaren hoe verwarming - of koeling - op schone energie werkt.

Plafondverwarming: warm in de winter, koel in de zomer

Vier vrijwilligers uit de buurt hebben onder deskundige begeleiding het plafond aangelegd. Plafondverwarming wordt over de volledige oppervlakte van het plafond aangebracht en is technisch gezien vergelijkbaar met vloerverwarming. Echter heeft plafondverwarming als voordeel dat de straling effectiever is. Er zijn geen meubels die de straling tegenhouden zoals bij vloerverwarming. De warmte kan zich daardoor gelijkmatiger in de ruimte verdelen. Ander voordeel is dat het plafond ook ingezet kan worden om de ruimte te koelen (in de zomer).

 

Als het aan het bestuur van het buurtcentrum ligt en de enthousiaste bewoners van Buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark is dit nog maar het begin.

“We juichen de duurzame beweging in de wijk enorm toe. Het past bij de rol van een buurtcentrum om bewoners mee te nemen in de ontwikkelingen die ons te wachten staan, zeker als zij daar zelf de mogelijkheden of middelen nog niet voor hebben. Vandaar onze ambitie om van Laakhage een duurzaam modelgebouw te maken, zodat de vele bezoekers hier alvast kunnen ervaren wat bijvoorbeeld plafondverwarming of een warmtepomp bijdraagt aan het comfort van een gebouw."

Bies Sukel, voorzitter bestuur Trefpunt Laakhage

“Meehelpen bij het verduurzamen van de buurt is erg belangrijk. Ik zie het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid die ik heb; want deze wereld is van ons allemaal, en we moeten allemaal een bijdrage leveren. Ik doe 100% mijn best met de middelen die ik heb.”

Aytekin Kurnaz, lid Buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark

"We zijn heel trots dat de buurt deze plafondverwarming heeft gerealiseerd in samenwerking met Duurzaam Den Haag als eerste stap naar een model-buurtgebouw voor en door de buurt. Het buurtteam en het bestuur van Laakhage weten als geen ander wat er speelt in de buurt en kunnen de bewoners, ook op het gebied van de energietransitie, helpen met de wensen en ideeën die er zijn."

Tom Golder, die als "buurtman" van Stichting Duurzaam Den Haag het Buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark ondersteunt  

De plafondverwarming is het resultaat van de eerste pilot van stichting Duurzaam Den Haag in de buurt Molenwijk/Puntpark. Deze buurt is een van de drie buurten waar Duurzaam Den Haag aan het project Nieuwe Energie en Groen in de Buurt werkt. De stichting ondersteunt een team van bewoners (in Molenwijk/Puntpark is dat Buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark) dat werkt aan een wijkplan om hun buurt aardgasvrij en groen te maken met de wensen en behoeften van de bewoners als uitgangspunt.

Praktische informatie:

Duurzaam Den Haag netwerkborrel met onthulling plafondverwarming

Donderdag 27 juni 2019

Van 17.00 tot 19.00 uur

Trefpunt Laakhage, Peilstraat 67, 2516 RG Den Haag

---------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Bos, communicatieadviseur Duurzaam Den Haag: charlotte@duurzaamdenhaag.nl , 0610653153

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten