Directeur DDH Heleen Weening overhandigt visie Lokale Warmte aan Wethouder Liesbeth van Tongeren

Persuitnodiging

Den Haag 26 maart 2019 - Directeur Heleen Weening van Stichting Duurzaam Den Haag overhandigt op donderdag 28 maart de visie Lokale Warmte met Haagse Krach aan wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren in het ‘t Goude Hooft om 18:15 uur.

Den Haag klimaatneutraal in 2030. Dat is de stip op de horizon die het Haagse Coalitieakkoord 2018-2022 schetst. Om die ambitie waar te maken, is een praktische visie nodig op de energietransitie. De overstap maken naar duurzame warmte, het duurzaam verwarmen van je huis, is de grootste uitdaging van deze energietransitie.

De warmtevisie van Duurzaam Den Haag geeft een beeld hoe die overstap vorm kan krijgen met aandacht voor lokale warmte en met ruimte voor bewoners en ondernemers om zelf vorm te geven aan het nieuwe Haagse warmtesysteem, als mede- producent en -eigenaar. Lokale oplossingen kunnen op termijn voorzien in een groot deel van de Haagse warmtevraag. Denk aan winnen van warmte uit bijvoorbeeld oppervlakte-, afval- en drinkwater, aan gebruik van warmte uit de ondergrond (geothermie) en lokale restwarmte (van De Uithof).

'We zijn heel blij dat we deze visie, die samen met de bewoners en ondernemers uit de stad tot stand is gekomen, kunnen presenteren aan de wethouder. Deze visie is een belangrijke bouwsteen bij het ontwikkelen van de een duurzaam warmtesysteem in Den Haag. Ik kijk uit naar een verdere samenwerking met alle betrokken partijen. Waarbij de inzet van de Haagse Krach beweging van bewoners en ondernemers, optimaal wordt benut.’ 

Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag

__________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Datum: Donderdag 28 maart 2019

Overhandiging: 18:15 uur

Plaats: ’t Goude Hooft, Dagelijkse Groenmarkt 13, 2513 Al Den Haag

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anouk Dehue, communicatieadviseur  Duurzaam Den Haag: 06 – 46 07 44 34; www.duurzaamdenhaag.nl

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten