Persbericht

Eerste Hulp bij Duurzaameid-spreekuur in buurtwinkel Wij Weimar

Den Haag 17 januari 2019 - Stichting Duurzaam Den Haag staat klaar voor vragen in de buurt. Bewoners kunnen binnenkort voor hun vragen terecht bij het Eerste Hulp bij Duurzaamheid-spreekuur in buurtwinkel ‘Wij Weimar’. Deze buurtwinkel heeft de initiatiefgroep van bewoners “Wij Weimar” met steun van het Stadsdeel Segbroek ingericht en Duurzaam Den Haag is een van de gebruikers.

Om vaart te zetten achter de energietransitie, wil Duurzaam Den Haag veel meer aansluiten op het dagelijks leven van Hagenaars en de vragen die hen bezig houden.

'Wij verlangen naar de beweging van onder af. ‘Wij Weimar’ is een fantastisch voorbeeld, van en met elkaar, bewoners en ondernemers.'

Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag

De stichting heeft als doel gesteld: in drie Haagse buurten 10.000 huizen volledig energieneutraal maken en laten draaien op schone energie. Die buurten zijn het Koningsplein en omgeving, Moerwijk-Oost en de Molenwijk in het Laakkwartier. Het Eerste Hulp bij Duurzaamheid-spreekuur is een voorbeeld van de manier waarop Duurzaam Den Haag werkt aan de realisatie van dit doel.

De initiatiefgroep van bewoners “Wij Weimar” heeft met steun van het Stadsdeel Segbroek in het pand Noorderbeekdwarsstraat 218/hoek Weimarstraat een buurtwinkel ingericht. Groene organisaties als Duurzaam Den Haag en de Groene Regentes, de buurtkrant KonkreetNieuws, het Circus en alle mogelijke andere buurtgroepen die zich melden kunnen tegen kostenvergoeding van dit pand gebruik gaan maken voor hun vergaderingen, of het voorbereiden en uitvoeren van buurtacties.

__________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Charlotte Bos, communicatieadviseur Duurzaam Den Haag, 06 - 10 65 31 53, charlotte@duurzaamdenhaag.nl

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten