Persbericht

Duurzaam Den Haag en partners slaan handen ineen voor een klimaatkrachtige regio

Den Haag 29 november – Samen met 40 partners gaat Duurzaam Den Haag aan de slag om de regio Delfland klimaatbestendig te maken. Tijdens de conferentie Klimaatadaptatie in het Cars Jeans Stadion, ondertekende directeur Heleen Weening vandaag de partnerverklaring Klimaatkrachtig Delfland.  Weening: ‘Samen gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat we in Den Haag en omstreken droge voeten houden en dat we het in de stad koel houden, ondanks extremer weer.’

Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het netwerk verbindt partijen, initiatieven en projecten en wisselt kennis en kunde uit. Daarnaast toont het inspirerende en bewezen voorbeeldmaatregelen. Zo is het voor iedereen mogelijk om aan de slag te gaan.

Operatie Steenbreek

Met het project Operatie Streenbreek gaat Duurzaam Den Haag samen met inwoners van Den Haag de verstening van de stad tegen. We informeren over groene tuinen en de winst voor mens en dier in een groene stad. Daarnaast kunnen inwoners stenen inruilen voor gratis planten!

Inspirerende voorbeelden

In Den Haag zijn er al veel inspirerende voorbeelden te vinden van bewoners die hun omgeving groen en klimaatbestendig hebben gemaakt: de tuin in Molenwijk van Stadsboer Elemam Musa, de groene daktuin van Thierry en Eva in het centrum en het vernieuwde, groene schoolplein van OBS Het Startpunt.

Aanpassen is hard nodig

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer, zoals hoosbuien of extreme droogte. Door de grote hoeveelheid stenen in de stad kan het vele water niet weglopen en loopt de temperatuur in de zomer hoger op dan in een groen gebied. Kleine maatregelen zoals meer planten, een groen dak of een grindstrook in je tuin zorgen al voor betere waterberging en minder snel stijgende temperaturen in de zomer.

Voor meer informatie: www.duurzaamdenhaag.nl

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anouk Dehue, communicatieadviseur Duurzaam Den Haag. anouk@duurzaamdenhaag.nl of 0646074434.

Fotocredit: 1. Stadsboer Elemam Musa 2. Ondertekening partnerverklaring Klimaatkrachtig Delfland door Heleen Weening

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten