Persbericht: Duurzaam Den Haag gaat meer de buurt in

Energietransitie? Maak het praktisch!

Den Haag 12 november 2018 - Koken zonder aardgas, werkt dat wel met de wok? Zulke praktische vragen houden Hagenaars bezig als het gaat om de overgang naar duurzame energie. Om vaart te zetten achter de energietransitie, wil Duurzaam Den Haag veel meer aansluiten op het dagelijks leven van Hagenaars en de vragen die hen bezig houden. In een wijk met veel culturen zoals de Molenwijk betekent dat bijvoorbeeld: workshops koken met inductie.

Zulke kookworkshops zijn een voorbeeld van de manier waarop Duurzaam Den Haag de komende jaren wil werken aan het doel dat de stichting zich heeft gesteld: in drie Haagse buurten 10.000 huizen volledig energieneutraal maken en laten draaien op schone energie. Die buurten zijn het Koningsplein en omgeving, Moerwijk-Oost en de Molenwijk in het Laakkwartier.

Buurtbijeenkomsten succes

Medewerkers van Duurzaam Den Haag gaan de komende tijd veel meer die buurten in voor persoonlijk contact. De afgelopen weken organiseerde Duurzaam Den Haag drie succesvolle bijeenkomsten voor bewoners. Meer dan 200 buurtbewoners deelden daar enthousiast hun gedachten om de buurt duurzamer en groener te maken.

Met de beste ideeën gaat Duurzaam Den Haag snel aan de slag. De workshop inductiekoken in Molenwijk is er een van. In Moerwijk-Oost opperden bewoners de mogelijkheid van een modelwoning die volledig duurzaam is en geen aardgasaansluiting heeft. Bewoners zouden daar een dag duurzaam kunnen 'proefwonen'. In Koningsplein en omgeving wil Duurzaam Den Haag de bewoners helpen om bij alle woningen een geveltuin te realiseren.

Het recept: zichtbaar in de buurt, luisteren en samen aan de slag

Duurzaam Den Haag startte recent met wekelijkse spreekuren in de drie wijken. ‘Grote groepen Hagenaars aanspreken lukt alleen als zij ons zien als partner die iets voor hen kan betekenen', zegt Heleen Weening, directeur van Duurzaam Den Haag. 'Daarom luisteren we goed waar bewoners mee zitten en behoefte aan hebben. Daarna is het motto: samen met de buurt praktisch aan de slag om hun levens en daarmee ook de buurt beter te maken.'

‘Grote groepen Hagenaars aanspreken lukt alleen als zij ons zien als partner die iets voor hen kan betekenen. Daarom luisteren we goed waar bewoners mee zitten en behoefte aan hebben.'

Heleen Weening, directeur van Duurzaam Den Haag

Onderzoek: duurzaamheid is soms ver van je bed

Het voornemen om duurzaamheid meer dan voorheen praktisch een gezicht te geven sluit aan bij de conclusies van onderzoek dat Duurzaam Den Haag heeft laten doen onder meer dan tweeduizend Hagenaars. Zeker in wijken als Moerwijk-Oost en de Molenwijk kan de praktische invalshoek het verschil maken.

---------------------------------------------------------

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor de onderzoeken waarnaar dit persbericht verwijst en meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Anouk Dehue, 0646074434, anouk@duurzaamdenhaag.nl.

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten