Duurzaam Den Haag ondersteunt Haags Klimaatpact met manifest

Den Haag – Op 19 maart ondertekent stichting Duurzaam Den Haag het Haags Klimaatpact. Dat doet Duurzaam Den Haag op actieve wijze: ze biedt een manifest aan de opstellers van het Haags Klimaatpact aan. Hiermee onderschrijft de organisatie het belang van gezamenlijk toewerken naar een klimaatneutraal Den Haag en laat zien hoe ze zelf de daad bij het woord voegt. Met het aangeboden Manifest 2018-2028 wil Duurzaam Den Haag de onmisbare rol van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken extra benadrukken. Duurzaam Den Haag roept de opstellers van het Haags Klimaatpact om de inhoud van het manifest mee te nemen in het te vormen coalitieakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart .

Op 19 maart biedt Heleen Weening, directeur van stichting Duurzaam Den Haag (DDH), een manifest aan de opstellers van het Haags Klimaatpact aan. Met dit manifest onderschrijft DDH de doelen die in het Klimaatpact staan.

Weening: "Super dat 8 politieke partijen de gemeentelijke doelstelling aanscherpen en willen gaan voor Den Haag energieneutraal in 2030. Om dit te bereiken moeten we aan de slag. En we, dat is iedereen: het is alle hens aan dek! Bewoners en ondernemers zijn essentieel in de energietransitie en het vergroenen van de stad, zij moeten het gaan doen. Zij moeten ruimte krijgen om hun plannen vorm te geven naar eigen inzicht. En ruimte betekent ook geld. Daarom pleiten wij voor een Buurtgebonden Budget voor duurzame energie en groen: een heldere en praktische regeling die Hagenaars in staat stelt om zelf aan de slag te gaan."

DDH feliciteert Lobke Zandstra (PvdA), Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Pieter Grinwis (CU/SGP), Alphons Jacobs (CDA) en de overige opstellers van het Haags Klimaatpact met hun gezamenlijke ambitie en inzet om Den Haag samen klimaatneutraal te maken. En roept hen op de inhoud van het manifest mee te nemen in het te vormen coalitieakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. De rol van en samenwerking met initiatieven in de stad moeten worden verankerd in een nieuw coalitieakkoord en een college moet hier de komende vier jaar vanuit de gemeenteraad en de stad op worden gecontroleerd.

Manifest 2018-2028

DDH neemt samen met de bewoners van drie Haagse buurten (Koningsplein e.o., Moerwijk-Oost en de Noordpolderbuurt) het voortouw op weg naar wonen zonder gas. De komende tien jaar maken ze deze buurten samen met bewoners volledig energieneutraal en klimaatadaptief en zorgen ze dat in het licht van de transitie waarde wordt gecreëerd voor bewoners zelf, zoals inkomen, banen, contact en leefbaarheid in de buurt. Zo wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de Haagse klimaatambities, want het betekent 10.000 woningen die volledig zijn geïsoleerd, die draaien op 100 procent schone energie en zelf stroom leveren aan het net, en vergroende buurten waardoor de bodem voldoende regenwater kan opnemen en er voldoende koelte is in de zomer, en waar bewoners gedeeld eigenaar zijn.

Weening: “DDH wil dat de buurt zèlf(be)stuurt en bepaalt hoe de transitie naar nieuwe energie en groen in de buurt gaat verlopen. Met directe meerwaarde voor de buurt: nieuwe banen, versterking van de lokale economie en een mooie, gezonde en veilige leefomgeving. Met de wensen en kracht van de bewoners centraal. DDH ondersteunt buurtbewoners daarbij, samen met de gemeente, woningcorporaties en andere belangrijke partners in die transitie."

________________________________________________________Noot voor de redactie: Voor vragen kunt u terecht bij Charlotte Bos, charlotte@duurzaamdenhaag.nl, 06-10653153

Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten