Persbericht

Grote vergroeningsactie in het centrum van Den Haag tijdens de Dag van de Duurzaamheid

Den Haag 6 oktober 2017 - Duurzaam Den Haag zet zich samen met Haagse bewoners en ondernemers op de Dag van de Duurzaamheid in om het centrum van Den Haag te vergroenen.

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid gaat Duurzaam Den Haag met Haagse bewoners en ondernemers in het centrum van Den Haag aan de slag met Operatie Steenbreek: tegel eruit, plant erin. Mensen die meedoen kunnen hun tuin- of stoeptegels inleveren voor gratis planten. Met meer groen en minder tegels wordt het centrum aantrekkelijker en is er minder wateroverlast bij stevige regenbuien.

Op dinsdag 10 oktober worden er dankzij deze actie diverse plekken in de stad vergroend. Zo worden in de Herenstraat, Koediefstraat en de Fluwelenburgwal geveltuinen aangelegd. De Herengracht wordt aangepakt met boomspiegels en geveltuinen. In de Uilebomen en Vechtstraat worden geveltuinen en binnenplaatsen vergroend.

“Voor ons is het natuurlijk elke dag de ‘dag van de duurzaamheid’. Deze landelijke viering is voor ons een goed moment om het centrum van Den Haag te vergroenen. Samen met de bewoners en ondernemers die binnen de grachten van het centrum wonen en werken, gaan we dinsdag 10/10 aan de slag met Operatie Steenbreek: tegels eruit, planten erin!”

Edwin Cornelissen, projectleider Duurzaam Den Haag

Deze actie is een samenwerking tussen Duurzaam Den Haag, gemeente Den Haag en de bewonersvereniging Rondom het Plein.

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatieadviseur Duurzaam Den Haag: rosalie@duurzaamdenhaag.nl of 06 158 323 48

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten