260635 denhaagcentrumgroenfbevent da83e6 large 1507194280

Persbericht

Grote vergroeningsactie in het centrum van Den Haag tijdens de Dag van de Duurzaamheid

Den Haag 6 oktober 2017 - Duurzaam Den Haag zet zich samen met Haagse bewoners en ondernemers op de Dag van de Duurzaamheid in om het centrum van Den Haag te vergroenen.

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid gaat Duurzaam Den Haag met Haagse bewoners en ondernemers in het centrum van Den Haag aan de slag met Operatie Steenbreek: tegel eruit, plant erin. Mensen die meedoen kunnen hun tuin- of stoeptegels inleveren voor gratis planten. Met meer groen en minder tegels wordt het centrum aantrekkelijker en is er minder wateroverlast bij stevige regenbuien.

Op dinsdag 10 oktober worden er dankzij deze actie diverse plekken in de stad vergroend. Zo worden in de Herenstraat, Koediefstraat en de Fluwelenburgwal geveltuinen aangelegd. De Herengracht wordt aangepakt met boomspiegels en geveltuinen. In de Uilebomen en Vechtstraat worden geveltuinen en binnenplaatsen vergroend.

“Voor ons is het natuurlijk elke dag de ‘dag van de duurzaamheid’. Deze landelijke viering is voor ons een goed moment om het centrum van Den Haag te vergroenen. Samen met de bewoners en ondernemers die binnen de grachten van het centrum wonen en werken, gaan we dinsdag 10/10 aan de slag met Operatie Steenbreek: tegels eruit, planten erin!”

Edwin Cornelissen, projectleider Duurzaam Den Haag

Deze actie is een samenwerking tussen Duurzaam Den Haag, gemeente Den Haag en de bewonersvereniging Rondom het Plein.

238498 operatiesteenbreekbenoordenhout 15juni2016 47 9440f4 large 1488805772
260796 21688482 1608052172580496 6682468727492434177 o 9b1f67 original 1507285296

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatieadviseur Duurzaam Den Haag: rosalie@duurzaamdenhaag.nl of 06 158 323 48

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten