Persbericht

Onthulling ‘glow in the dark’ beeltenissen in het Zuiderpark

Den Haag 30 juni 2017 - Wethouder Rabin Baldewsingh onthult op zaterdag 1 juli de ‘glow in the dark’ beeltenissen in het Zuiderpark. Deze beeltenissen zijn ontwikkeld door de Haagse ondernemer en bewoner Angelo Schouten. Het idee om in het Zuiderpark gebruik te maken van duurzame verlichting in de vorm van ‘glow in the dark’ oplossingen is bedacht tijdens de Haagse Krach 1000, een initiatief van stichting Duurzaam Den Haag.

Duurzame innovatie

Tijdens de Haagse Krach 1000, een megaparticipatiebijeenkomst met 1000 betrokken bewoners, is een wens uitgesproken tot het verduurzamen en sociaal innoveren van het Zuiderpark onder andere door middel van oplichtende markeringen. Angelo Schouten heeft dit idee gerealiseerd met behulp van zijn bedrijf Senlima.

Senlima gelooft dat verduurzaming van de energievoorziening onmisbaar is voor Nederland. Ze ondersteunen stakeholders in het realiseren van verminderde CO2-emissies en besparingen op openbare verlichting door foto-luminescente; ‘glow in the dark’. De in het donker oplichtende beeltenissen laten zien dat het mogelijk is om donkere paden te belichten met zonne-energie zonder fauna en flora te verstoren.

'Mooi hoe een droom die tijdens de Haagse Krach 1000 werd gedeeld, nu concreet vorm heeft gekregen. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe initiatief van bewoners en ondernemers, met wat aanwakkerkracht van Duurzaam Den Haag – heel aanraakbaar – en zichtbaar concreet bijdraagt aan een mooier en duurzamer Den Haag!

Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag

De HK1000 heeft inmiddels veel betrokken bewoners aangezet tot het realiseren van duurzame initiatieven. De DeBatMobiel, de Haagse Feestenkalender, Come & Eat Den Haag, de HK100 in Loosduinen en de lichtgevende beeltenissen in het Zuiderpark zijn allemaal bewonersinitiatieven voortgekomen uit deze bijzondere dag.

__________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatieadviseur Duurzaam Den Haag.

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten