252245 sportcampus zuiderpark den haag abbcf5 original 1498821829

Persbericht

Onthulling ‘glow in the dark’ beeltenissen in het Zuiderpark

Den Haag 30 juni 2017 - Wethouder Rabin Baldewsingh onthult op zaterdag 1 juli de ‘glow in the dark’ beeltenissen in het Zuiderpark. Deze beeltenissen zijn ontwikkeld door de Haagse ondernemer en bewoner Angelo Schouten. Het idee om in het Zuiderpark gebruik te maken van duurzame verlichting in de vorm van ‘glow in the dark’ oplossingen is bedacht tijdens de Haagse Krach 1000, een initiatief van stichting Duurzaam Den Haag.

Duurzame innovatie

Tijdens de Haagse Krach 1000, een megaparticipatiebijeenkomst met 1000 betrokken bewoners, is een wens uitgesproken tot het verduurzamen en sociaal innoveren van het Zuiderpark onder andere door middel van oplichtende markeringen. Angelo Schouten heeft dit idee gerealiseerd met behulp van zijn bedrijf Senlima.

Senlima gelooft dat verduurzaming van de energievoorziening onmisbaar is voor Nederland. Ze ondersteunen stakeholders in het realiseren van verminderde CO2-emissies en besparingen op openbare verlichting door foto-luminescente; ‘glow in the dark’. De in het donker oplichtende beeltenissen laten zien dat het mogelijk is om donkere paden te belichten met zonne-energie zonder fauna en flora te verstoren.

'Mooi hoe een droom die tijdens de Haagse Krach 1000 werd gedeeld, nu concreet vorm heeft gekregen. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe initiatief van bewoners en ondernemers, met wat aanwakkerkracht van Duurzaam Den Haag – heel aanraakbaar – en zichtbaar concreet bijdraagt aan een mooier en duurzamer Den Haag!

Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag

De HK1000 heeft inmiddels veel betrokken bewoners aangezet tot het realiseren van duurzame initiatieven. De DeBatMobiel, de Haagse Feestenkalender, Come & Eat Den Haag, de HK100 in Loosduinen en de lichtgevende beeltenissen in het Zuiderpark zijn allemaal bewonersinitiatieven voortgekomen uit deze bijzondere dag.

__________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatieadviseur Duurzaam Den Haag.

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten