Persbericht

Drie Haagse buurten gaan voor schone energie en groen

Den Haag 29 januari 2018 – Duurzaam Den Haag, een stichting die samen met de stad werk maakt van duurzaamheid, neemt samen met bewoners en ondernemers het voortouw op weg naar wonen zonder gas in Den Haag. Zo krijgen drie Haagse buurten de komende tien jaar schone energie en meer groen. Het belang van de bewoners uit de buurten en hun eigenaarschap staat daarbij centraal.

In totaal gaat het om 10.000 huizen en gebouwen, in drie Haagse buurten: Koningsplein en omgeving, Moerwijk-Oost en de Noordpolderbuurt. Hier voorziet Duurzaam Den Haag (DDH), samen met bewoners, de gemeente, woningcorporaties en netwerkbeheerders de buurt van schone energie (CO2 -positief) en groen. Gebouwen worden geïsoleerd en zo aangepast dat ze op 100 procent schone energie draaien en ook zelf stroom kunnen leveren aan het net. Ook maken stenen in deze buurten plaats voor groen. Daardoor kan de bodem meer water opnemen en wordt de stad koeler (klimaatadaptief).

 

De buurt aan zet

Bewoners en ondernemers uit de drie buurten krijgen een belangrijke rol: hun belangen staan centraal en ze worden zelf eigenaar van de buurtaanpak, van plan tot uitvoering. De aanpak leidt zo niet alleen tot schone energie en een groenere buurt, maar ook tot waarden die bewoners zelf belangrijk vinden, zoals banen, gezondheid en leefbaarheid in de wijk. In elke buurt wordt een buurtteam samengesteld, waarin buurtbewoners aan de slag gaan, ondersteund door DDH. Elke buurt krijgt een buurtgebonden budget tot haar beschikking, zodat bewoners zelf aan de slag kunnen met hun wensen en ideeën.

“Met het buurtgebonden budget wordt de Buurtaanpak echt van de bewoners zélf. Ze krijgen de vrijheid om te investeren in wat ze zelf belangrijk vinden, en zorgen ervoor dat er plannen worden gemaakt en uitgevoerd waar zij zelf profijt van hebben. Wij geloven dat gedeeld eigenaarschap bijdraagt aan bewustwording en betrokkenheid in de buurt. En hoe mooi is het om vervolgens met elkaar de successen te kunnen delen!“

Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van DDH op 26 januari jl. werd dit plan gepresenteerd. DDH vroeg bewoners en ondernemers om ook hún dromen en wensen voor de stad te delen. Deze worden verzameld en spelen een centrale rol tijdens de verkiezingsbijeenkomst rondom duurzaamheid en Haagse Krach. Deze bijeenkomst organiseert DDH op 1 maart in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

__________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Bos, Persvoorlichter Duurzaam Den Haag Tel. 06 – 10 65 31 53, e-mail: charlotte@duurzaamdenhaag.nl

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten