Persbericht

Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt ondertekend

Den Haag 11 mei - Samen met Duurzaam Den Haag en andere deelnemers heeft vandaag staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu een Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2-markt. Steeds meer bedrijven en organisaties willen hun CO2-footprint reduceren. Vanaf vandaag kan dat ook door te investeren in Nederlandse projecten. Initiatiefnemers van dat soort projecten zijn al direct betrokken bij dit initiatief zodat er al meteen gehandeld kan worden.

Het Klimaatfonds van Duurzaam Den Haag en enkele andere lokale klimaatfondsen hebben al ervaring met deze manier van werken. Zij steunen bijvoorbeeld aanleg van collectieve zonnedaken van bewonersinitiatieven met een financiële bijdrage van lokale ondernemingen of de gemeente die op die manier klimaatneutraal kunnen werken. Directeur Heleen Weening van Duurzaam Den Haag is blij met de Green Deal: "Hopelijk helpt deze pilot om meer Haagse bedrijven bij het Klimaatfonds te betrekken en zo meer CO2-reductie in de stad te kunnen realiseren."

Dit vrijwillige systeem zal naast het bekende Europese Emissiehandelsysteem bestaan waar circa 400 Nederlandse bedrijven verplicht aan deelnemen.  De Green Deal pilot Nationale Koolstofmarkt heeft als doel de levensvatbaarheid van een nationale markt te testen. De ambitie voor de nationale koolstofmarkt is om minimaal 500.000 ton CO2 per jaar te reduceren. Als meer partijen zich in de loop van de tijd gaan aansluiten zal de reductie uiteraard meer worden.

Deelnemende partijen: CO2 Matters B.V, CLM Onderzoek en Advies B.V, Climate Neutral Group N.V., Stichting CO2-Bank Utrecht, De Groene Zaak, Ondernemers voor een Duurzame Economie, Stichting Energy Valley, Essent N.V., Stichting Friese Milieufederatie, GreenSand Stock N.V., Stichting Duurzaam Den Haag, Stichting Louis Bolk Instituut, Mijnwater B.V., Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Zeeuws Klimaatfonds, Zitta Biogas, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Projectleider Duurzaam Den Haag Lennart van der Linde, lennart@duurzaamdenhaag.nl of communicatieadviseur Duurzaam Den Haag Charlotte Bos, 06 1065 3153.

Fotobijschrift: Deelnemende partijen en staatssecretaris Dijksma op 11 mei na ondertekenen Green Deal.

Fotocredit: Jos Cozijnsen

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten