Persbericht

Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt ondertekend

Den Haag 11 mei - Samen met Duurzaam Den Haag en andere deelnemers heeft vandaag staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu een Green Deal ondertekend waarmee het startschot is gegeven voor een nationale CO2-markt. Steeds meer bedrijven en organisaties willen hun CO2-footprint reduceren. Vanaf vandaag kan dat ook door te investeren in Nederlandse projecten. Initiatiefnemers van dat soort projecten zijn al direct betrokken bij dit initiatief zodat er al meteen gehandeld kan worden.

Het Klimaatfonds van Duurzaam Den Haag en enkele andere lokale klimaatfondsen hebben al ervaring met deze manier van werken. Zij steunen bijvoorbeeld aanleg van collectieve zonnedaken van bewonersinitiatieven met een financiële bijdrage van lokale ondernemingen of de gemeente die op die manier klimaatneutraal kunnen werken. Directeur Heleen Weening van Duurzaam Den Haag is blij met de Green Deal: "Hopelijk helpt deze pilot om meer Haagse bedrijven bij het Klimaatfonds te betrekken en zo meer CO2-reductie in de stad te kunnen realiseren."

Dit vrijwillige systeem zal naast het bekende Europese Emissiehandelsysteem bestaan waar circa 400 Nederlandse bedrijven verplicht aan deelnemen.  De Green Deal pilot Nationale Koolstofmarkt heeft als doel de levensvatbaarheid van een nationale markt te testen. De ambitie voor de nationale koolstofmarkt is om minimaal 500.000 ton CO2 per jaar te reduceren. Als meer partijen zich in de loop van de tijd gaan aansluiten zal de reductie uiteraard meer worden.

Deelnemende partijen: CO2 Matters B.V, CLM Onderzoek en Advies B.V, Climate Neutral Group N.V., Stichting CO2-Bank Utrecht, De Groene Zaak, Ondernemers voor een Duurzame Economie, Stichting Energy Valley, Essent N.V., Stichting Friese Milieufederatie, GreenSand Stock N.V., Stichting Duurzaam Den Haag, Stichting Louis Bolk Instituut, Mijnwater B.V., Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Zeeuws Klimaatfonds, Zitta Biogas, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Projectleider Duurzaam Den Haag Lennart van der Linde, lennart@duurzaamdenhaag.nl of communicatieadviseur Duurzaam Den Haag Charlotte Bos, 06 1065 3153.

Fotobijschrift: Deelnemende partijen en staatssecretaris Dijksma op 11 mei na ondertekenen Green Deal.

Fotocredit: Jos Cozijnsen

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten