PERSBERICHT: Haagse 100-100-100 uitdaging - van 10 kg naar 2 kg restafval in 100 dagen

Den Haag, 9 februari 2017

09 FEBRUARI 2017, DEN HAAG
Samenvatting
De Haagse 100-100-100 uitdaging is op 7 februari afgerond. De afgelopen 100 dagen hebben ruim 200 Haagse huishoudens zich ingezet om zo goed mogelijk afval te scheiden en afval in huis te verminderen. Deze huishoudens hebben gemiddeld 20% afval verminderd. De grootste afval verminderaars zijn hierbij van gemiddeld 10 kg naar gemiddeld 2 kg restafval per week gegaan.

De afgelopen 100 dagen hebben ruim 200 Haagse huishoudens zich ingezet om zo goed mogelijk afval te scheiden en afval in huis te verminderen. Deze huishoudens hebben per huishouden gemiddeld 20% afval verminderd. De grootste afval verminderaars zijn hierbij van gemiddeld 10 kg restafval per huishouden per week naar gemiddeld 2 kg restafval per huishouden per week gegaan. De Haagse 100-100-100 uitdaging is op 7 februari afgerond. Tijdens de slotbijeenkomst in het Nutshuis blikten Duurzaam Den Haag en de gemeente Den Haag samen met de deelnemers terug op een leerzame periode waarin veel kennis en inspiratie over afvalvrij leven en consuminderen is opgedaan en gedeeld.

“Toen ik begon aan de uitdaging wist ik niet beter. Ik gooide alles bij het restafval. Inmiddels vind ik het makkelijk en vanzelfsprekend om afval te scheiden. Ik ben blij dat ik in een korte tijd zoveel geleerd heb over afval scheiden en afval verminderen.”
Margreet van der Merkt, 100-100-100 deelnemer

“Alle deelnemers aan de uitdaging hebben een prachtig voorbeeld van Haagse Krach laten zien. Ze zijn 100 dagen lang een pittige uitdaging aangegaan om hun eigen leefomgeving een stukje duurzamer te maken. En tijdens de uitdaging hebben ze ook nog eens de mensen in hun omgeving geïnspireerd!”
Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag

“Dit project laat zien dat als je heel bewust met afvalscheiding omgaat, dat er veel winst voor jezelf en je omgeving te behalen valt. Bovendien is het zo dat hoe meer afval er gescheiden wordt, hoe lager de afvalstoffenheffing. En dat is goed voor ieders portemonnee. Maar afval is niet alleen iets van de consumenten, maar ook van producenten. Ook zij kunnen nadenken over hoe ze producten slimmer kunnen verpakken. Zo kunnen we met z’n allen een positieve bijdrage leveren aan meer duurzaam afvalbeheer.”
Wethouder Boudewijn Revis

Bijeenkomsten en verpakkingsvrij winkelen
Tijdens de 100-100-100 uitdaging zijn er door de deelnemers en Duurzaam Den Haag in samenwerking met de gemeente Den Haag, enkele inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Zo was er een workshop ‘kunst maken van afval’ (bekijk het filmpje), een inspiratiesessie minimalisme & consuminderen, een rondleiding bij huishoudelijk afvalverwerker HMS en een gratis vertoning van de afvalfilm ‘Trashed’.

Online platform
Op het online platform denhaag.100-100-100.nl hebben de deelnemers in 100 dagen 15 weekopdrachten uitgevoerd. Deze opdrachten varieerden van ‘Maak een foto of beschrijf hoe jij jouw afval organiseert in huis’, ‘Wat kan jij, samen met jouw buurt, bedenken om afvalvermindering makkelijker of leuker te maken?’ tot ‘Wat zit er nog in jouw restafval?’

Op deze weekopdrachten kwamen honderden reacties binnen, waarbij de deelnemers elkaar verder hielpen en afval expert Ilse Thoma iedereen van tips en antwoorden voorzag. Opvallend was dat de deelnemers het doorgaans makkelijk vonden om papier, glas, plastic, blik en metaal te scheiden. GFT en dubbelverpakkingen blijkt voor velen een lastigere opgave. De oplossing? Ilse Thoma (Afval expert van de Haagse 100-100-100): “Vervang je chips door nootjes, die je met je eigen zakjes haalt op de markt. GFT kun je wegbrengen naar een buurttuin of maak zelf een wormencompostbak!”

Het platform vol tips is nog steeds voor iedereen te bezoeken en in te zien: denhaag.100-100-100.nl


Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatieadviseur Duurzaam Den Haag. Tel. 06 106 528 34, e-mail: rosalie@duurzaamdenhaag.nl

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten