228820 startbijeenkomst 100 100 100 fotos door rosalie ruardy 29 734276 large 1478011195

PERSUITNODIGING:

Kom naar de feestelijke slotbijeenkomst van de Haagse 100-100-100 uitdaging op woensdagavond 8 februari!

De afgelopen 100 dagen hebben ruim 200 huishoudens zich ingezet om zo goed mogelijk afval te scheiden en afval in huis te verminderen. Op 7 februari eindigt de Haagse 100-100-100 uitdaging. Daarom nodigen we u graag uit voor de feestelijke slotbijeenkomst op woensdag 8 februari.

 

Programma

19.00 - Inloop met koffie en thee

19.30 - Welkom door Heleen Weening, directeur Stichting Duurzaam Den Haag

19.35 - Ervaringen van deelnemers

19.45 - Reflectie en resultaten door Ilse Thoma en Amber van der Lans

20.00 - Toosten op de gezamenlijke prestatie

20.05 - Slotwoord door Boudewijn Revis, Wethouder Binnenstad,

            Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte

20.10 - Groepsfoto

20.15 - Drankje en hapje

21.00 - Einde

19.00 - 21.00 Kraampjes ter inspiratie op het gebied van afval

 

Datum: woensdag 8 februari 2017

Tijd: 19.00 - 21.00

Locatie: Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag, Nutshuis

 

Aanmelden

Mocht u de bijeenkomst willen bijwonen dan graag even aanmelden via rosalie@duurzaamdenhaag.nl.

 

100 dagen #afvalvrij 

Op 31 oktober zijn de deelnemers gestart met de uitdaging: 100 dagen lang zo goed als mogelijk afvalvrij leven. Via het platform denhaag.100-100-100.nl werden zij ondersteund in hun zoektocht naar afval verminderen, recyclen, composteren en afval scheiden. Door middel van tips, advies en weekopdrachten kwamen de deelnemers steeds een stapje dichter bij het doel: afval als waardevolle herbruikbare grondstoffen zien zodat we deze zo goed mogelijk kunnen benutten. Dat is beter voor het milieu, nu en in de toekomst.

 

De Haagse 100-100-100 is een samenwerking tussen Duurzaam Den Haag en gemeente Den Haag.

 

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatieadviseur Duurzaam Den Haag Tel. 06 106 528 34, e-mail: rosalie@duurzaamdenhaag.nl

 

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten