Nieuwe Watertuin in Nieuw Waldeck geopend

Natuur is heel bepalend voor de beleving van een wijk. Daarom steken de bewoners van de wijk Nieuw Waldeck de handen uit de mouwen. Ze planten op 11 november onder begeleiding van Duurzaam Den Haag zelf een watertuin aan. De glooiende oevers zijn al klaar, en op vrijdag zullen tijdens een feestelijke start door directeur stadsbeheer Ilma Merx de eerste planten gepoot worden.

De bewoners van de wijk zijn sinds 2015 nauw betrokken geweest bij de aanleg van de watertuin. De plek, het ontwerp en de uitvoering zijn met hen besproken. Ze zullen de tuin ook onderhouden. Om zich goed voor te bereiden, hebben de actieve bewoners via Duurzaam Den Haag een workshop ‘Waterleven’ gehad. Daarbij hebben ze het leven in en rond het water is bekeken en de kwaliteit van het water bepaald.

Uiteindelijk zal de watertuin een bron van leven worden. Vlinders en bijen kunnen er voedsel vinden. Er komt een drijvend eilandje, en de oeverplanten zullen voor variatie zorgen in de beplanting van de wijk. De kwaliteit van het water wordt door de beplanting verhoogd, en dat verhoogt weet de woonkwaliteit.

De begeleiding van de bewoners was in handen van Duurzaam Den Haag (Geert van Poelgeest), het zware grondwerk is door het hoveniersbedrijf Astrum tuinen uitgevoerd, zij zijn gespecialiseerd in water in de tuin, de planten zijn echte Haagse planten van de zorgkwekerij Mens en Tuin. Dit alles in opdracht van de gemeente Den Haag en in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland.

-------------------------------

Aanvullende informatie voor de pers:

Samengevat

- Plantdag watertuin Puccinistraat ter hoogte van nummer 194

- Datum: 11 november 2016

- Tijd opening: 13:30 uur

- Informatie over het project: Geert van Poelgeest, 06-33001742

Planning opening:

• 13:30 uur, opening, Geert van Poelgeest, Duurzaam Den Haag, projectleider Natuur en Water

• 13:35 uur, woordje directeur stadsbeheer Ilma Merx

• (13:45 uur, woordje Hans Middendorp van Hoogheemraad van Delfland, verantwoordelijk voor o.a. ecologische waterkwaliteit, KRW lokaal Water ) (Nog in overleg)

• 13:55 uur, de eerste planten worden ceremonieel geplant

• 14:00 uur, de bewoners die de tuin gaan onderhouden, starten met planten.

Foto's van de situatie in 2010:

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten