Nieuwe Watertuin in Nieuw Waldeck geopend

Natuur is heel bepalend voor de beleving van een wijk. Daarom steken de bewoners van de wijk Nieuw Waldeck de handen uit de mouwen. Ze planten op 11 november onder begeleiding van Duurzaam Den Haag zelf een watertuin aan. De glooiende oevers zijn al klaar, en op vrijdag zullen tijdens een feestelijke start door directeur stadsbeheer Ilma Merx de eerste planten gepoot worden.

De bewoners van de wijk zijn sinds 2015 nauw betrokken geweest bij de aanleg van de watertuin. De plek, het ontwerp en de uitvoering zijn met hen besproken. Ze zullen de tuin ook onderhouden. Om zich goed voor te bereiden, hebben de actieve bewoners via Duurzaam Den Haag een workshop ‘Waterleven’ gehad. Daarbij hebben ze het leven in en rond het water is bekeken en de kwaliteit van het water bepaald.

Uiteindelijk zal de watertuin een bron van leven worden. Vlinders en bijen kunnen er voedsel vinden. Er komt een drijvend eilandje, en de oeverplanten zullen voor variatie zorgen in de beplanting van de wijk. De kwaliteit van het water wordt door de beplanting verhoogd, en dat verhoogt weet de woonkwaliteit.

De begeleiding van de bewoners was in handen van Duurzaam Den Haag (Geert van Poelgeest), het zware grondwerk is door het hoveniersbedrijf Astrum tuinen uitgevoerd, zij zijn gespecialiseerd in water in de tuin, de planten zijn echte Haagse planten van de zorgkwekerij Mens en Tuin. Dit alles in opdracht van de gemeente Den Haag en in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland.

-------------------------------

Aanvullende informatie voor de pers:

Samengevat

- Plantdag watertuin Puccinistraat ter hoogte van nummer 194

- Datum: 11 november 2016

- Tijd opening: 13:30 uur

- Informatie over het project: Geert van Poelgeest, 06-33001742

Planning opening:

• 13:30 uur, opening, Geert van Poelgeest, Duurzaam Den Haag, projectleider Natuur en Water

• 13:35 uur, woordje directeur stadsbeheer Ilma Merx

• (13:45 uur, woordje Hans Middendorp van Hoogheemraad van Delfland, verantwoordelijk voor o.a. ecologische waterkwaliteit, KRW lokaal Water ) (Nog in overleg)

• 13:55 uur, de eerste planten worden ceremonieel geplant

• 14:00 uur, de bewoners die de tuin gaan onderhouden, starten met planten.

Foto's van de situatie in 2010:

229242 15016378 1102070616556997 1884317956990743332 o 8756f1 large 1478608324
Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten