228820 startbijeenkomst 100 100 100 fotos door rosalie ruardy 29 734276 large 1478011195

PERSBERICHT

Haagse 100-100-100: 200 huishoudens zijn begonnen met 100 dagen afvalvrij leven!

Den Haag – 1 november 2016

Op 31 oktober werd de startbijeenkomst van de Haagse 100-100-100 gevierd in het Nutshuis. De 100-100-100 is een landelijk project waarbij huishoudens uitgedaagd worden 100 dagen afvalvrij te leven. Voor de Haagse uitdaging hebben zich ruim 200 huishoudens ingeschreven. Zij gaan t/m 7 februari 2017 zo goed mogelijk afval scheiden en afval verminderen. Het doel: zo min mogelijk restafval produceren en een blijvende gedragsverandering creëren. 100% afval scheiden moet het nieuwe normaal worden.

 

De Haagse 100-100-100 is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en de gemeente Den Haag. Tijdens de startbijeenkomst werd de volle zaal toegesproken door Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag en wethouder Boudewijn Revis.

Weening is trots op de deelnemers: "Mooi om te zien dat zoveel Haagse huishoudens zich hebben aangemeld voor de uitdaging. Duurzaam Den Haag gelooft in de kracht van de bewoners, dat zij zelf verschil maken in hun eigen leefwereld." Zelf doet Heleen Weening ook mee, omdat zij denkt nog wel wat te kunnen leren van de komende 100 dagen.

Diverse beweegredenen

Iedereen heeft zijn eigen reden om mee te doen. De aanwezigen werden opgeroepen om hun reden of doel op te schrijven en hiermee op de foto te gaan. Ook riep Weening enkele aanwezigen op om voor de zaal te vertellen waarom zij meedoen. Tieneke van Ekkendonk: “Wij willen als gezin duurzamer leven door onder andere minder restafval te produceren. Daarnaast is het natuurlijk leuk om dit samen met onze zoon van 5 jaar te doen. We gaan er een spel van maken!” De één doet het voor z’n kinderen, de ander doet het voor het milieu. Luigi Bianchi zegt: “Door zelf mee te doen hoop ik mijn omgeving te kunnen inspireren.”

Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien

Eén ding is zeker: alle deelnemers gaan hun omgeving op een bepaalde manier beïnvloeden. Door vragen te stellen bij de lokale supermarkt (kan deze groente niet onverpakt verkocht worden?), door op zoek te gaan naar een plek waar ze hun GFT kwijt kunnen of door hun omgeving op de hoogte te houden via social media. Op deze manier zijn de Haagse 100-100-100 deelnemers zelf de verandering die zij willen zien in de wereld, en daar mogen ze trots op zijn.

 

Haagse ambassadeurs

De 100-100-100 uitdaging is landelijk al in 100 gemeenten uitgevoerd. De Haagse uitdaging onderscheidt zich door het inzetten van ambassadeurs per stadsdeel, zodat de uitdaging stadsbreed en door alle lagen van de samenleving uitgevoerd wordt. Ruim een derde van alle Haagse deelnemers doet nauwelijks aan afvalscheiding. Voor twee derde is afval scheiden de normaalste zaak van de wereld. Weening benadrukte dat na de startbijeenkomst in feite iedereen die meedoet ambassadeur is: naar hun omgeving, hun collega’s en hun kinderen.

 

Ook wethouder Revis benoemde de pioniersrol van de deelnemers:

“Door afval zo goed mogelijk te scheiden in stukken die we kunnen hergebruiken voor nieuwe producten, besparen we energie en grondstoffen. Om dit te bereiken is naast goede voorzieningen, de hulp nodig van Hagenaars die zich hiervoor inzetten. Jullie zijn in mijn ogen dan ook pioniers door mee te doen met de Haagse 100-100-100!”

 

Op verzoek schreef Revis een doel voor toekomst op: Afval: iets om over na te denken, vóór iedereen. Dat heeft volgens hem ook betrekking op producenten die er over na moeten denken hoe de producten zo slim mogelijk verpakt moeten worden en op het afvalbeleid in Den Haag. Onder zijn toeziend oog is de gemeente bezig om tot 2020 ieder jaar meer afval te scheiden. Dat betekent dat de gemeente uiteindelijk per jaar 9,5 miljoen kilo meer gescheiden afval wil inzamelen. Revis: “Hoe meer afval er wordt gescheiden hoe lager de afvalstoffenheffing.”

 

Over de toekomst is ook Weening positief. Zij hoopt dat in 2020 geen 200, maar 10.000 mensen mensen meedoen aan de uitdaging. Door thuis afval te verminderen en verpakkingen zo goed mogelijk te scheiden, worden grondstoffen en energie bespaard. Dat is beter voor het milieu, nu en in de toekomst. Samen maken de 200 huishoudens die meedoen de stad een stukje schoner en duurzamer. Weening hoopt dat de Haagse 100-100-100 de start van een beweging is, die de rest Den Haag inspireert om anders over afval na te denken.

 

Online ondersteuning

De deelnemende huishoudens worden via het platform http://denhaag.100-100-100.nl geïnspireerd in hun zoektocht naar afval verminderen, recyclen, composteren en afval scheiden. Door middel van tips, advies en weekopdrachten komen zij steeds een stapje dichter bij het doel: afval als waardevolle herbruikbare grondstoffen zien zodat we deze zo goed mogelijk kunnen benutten. Op het forum kunnen ze ervaringen delen en eigen tips over afvalscheiding en -vermindering kwijt. Iedereen kan meekijken op het platform, ook mensen die niet meedoen.

________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie):

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatieadviseur Duurzaam Den Haag, tel. 06 106 528 34, e-mail: rosalie@duurzaamdenhaag.nl.

Onderstaande foto's kunnen gebruikt worden o.v.v. de fotograaf:

228827 startbijeenkomst 100 100 100 fotos door rosalie ruardy 11 47e451 original 1478011767
228820 startbijeenkomst 100 100 100 fotos door rosalie ruardy 29 734276 large 1478011195

Te gebruiken quotes:

Heleen Weening (directeur Duurzaam Den Haag): Mooi om te zien dat zoveel Haagse huishoudens zich hebben aangemeld voor de uitdaging. Wij geloven in de kracht van de bewoners, dat zij zelf verschil maken in hun eigen leefwereld. Want dat is precies wat zij gaan doen, door mee te doen aan de Haagse 100-100-100.”

 

Tieneke van Ekkendonk, deelnemer 100-100-100: “Wij willen als gezin duurzamer leven door onder andere minder restafval te produceren. We willen wel nog gewoon naar onze vertrouwde supermarkten en winkels gaan voor boodschappen in plaats van duurdere biologische winkels. Dat moet toch kunnen? Dat willen we ondervinden en leren. Daarnaast is het natuurlijk leuk om dit samen met onze zoon van 5 jaar te doen. We gaan er een spel van maken!”

 

Luigi Bianchi, deelnemer 100-100-100: Al het plastic dat ooit is geproduceerd zwerft nog steeds rond. Ik wil mensen anders laten denken over plastic, in het bijzonder verpakking. Door zelf mee te doen hoop ik mijn omgeving te kunnen inspireren. In deze zoektocht wil ik mensen, maar ook de overheid en de industrie overtuigen om milieu-vriendelijke alternatieven voor plastic te gebruiken.”

 

Boudewijn Revis (wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte): “Door afval zo goed mogelijk te scheiden in stukken die we kunnen hergebruiken voor nieuwe producten, besparen we energie en grondstoffen. Om dit te bereiken is naast goede voorzieningen, de hulp nodig van Hagenaars die zich hiervoor inzetten. Jullie zijn in mijn ogen dan ook pioniers door mee te doen met de Haagse 100-100-100!”

 

“Hoe meer afval er wordt gescheiden hoe lager de afvalstoffenheffing.”

 

Toekomstdoel of droom opgeschreven door Heleen Weening en Boudewijn Revis:

2020: 10.000 Haagse deelnemers die 100 dagen 100% afvalvrij gaan leven. – Heleen Weening

Afval: iets om over na te denken, voor iedereen. Boudewijn Revis

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten