Persuitnodiging:

Kom op 31 oktober naar de startbijeenkomst van de Haagse 100-100-100!

Op maandagavond 31 oktober vanaf 19.00 uur uur wordt de start van de Haagse 100-100-100 uitdaging feestelijk gevierd in het Nutshuis. U bent van harte uitgenodigd deze openingsavond bij te wonen.

Programma

19.00    Inloop

19.30    Welkom

19.35    Opening door Boudewijn Revis, Wethouder Binnenstad,

             Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte

19.40    Opening door Heleen Weening, Directeur Duurzaam Den Haag

19.45    Even los: Wat weet jij over afval?

20.00    Uitleg over de Haagse 100-100-100

20.10    Vragenrondje

20.20    Borrel

21.00    Einde

Aanmelden

Mocht u de bijeenkomst willen bijwonen dan graag even aanmelden via rosalie@duurzaamdenhaag.nl.

100 dagen #afvalvrij 

Op 31 oktober starten de deelnemers met de uitdaging: 100 dagen lang zo goed als mogelijk afvalvrij leven. Via het platform denhaag.100-100-100.nl  worden zij ondersteund in hun zoektocht naar afval verminderen, recyclen, composteren en afval scheiden. Door middel van tips, advies en weekopdrachten komen de deelnemers steeds een stapje dichter bij het doel: afval als waardevolle herbruikbare grondstoffen zien zodat we deze zo goed mogelijk kunnen benutten. Dat is beter voor het milieu, nu en in de toekomst. Samen maken we de stad een stukje schoner en duurzamer!

Duurzaam Den Haag in samenwerking met gemeente Den Haag

100-100-100 is een project, een samenwerking tussen Duurzaam Den Haag en gemeente Den Haag, waarin huishoudens gedurende 100 dagen 100% restafval vrij proberen te leven. Afval scheiden is daarvoor erg belangrijk, want het merendeel van ons afval bestaat uit herbruikbaar materiaal. Om nog beter inzicht te krijgen hebben we ervaringen, meningen en tips van huishoudens nodig. 100-100-100 draagt daaraan bij. Eerdere ervaringen met 100-100-100 hebben laten zien dat het een sport wordt om zo min mogelijk restafval over te houden. Volg de deelnemers en hun afvaluitdaging, op denhaag.100-100-100.nl.

 

 Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatie adviseur Duurzaam Den Haag, tel. 06 106 528 34, e-mail: rosalie@duurzaamdenhaag.nl

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten