224614 banner%2016 9%20versie%202100 100 100 1bfe79 large 1473935493

Persuitnodiging:

Kom op 31 oktober naar de startbijeenkomst van de Haagse 100-100-100!

Op maandagavond 31 oktober vanaf 19.00 uur uur wordt de start van de Haagse 100-100-100 uitdaging feestelijk gevierd in het Nutshuis. U bent van harte uitgenodigd deze openingsavond bij te wonen.

Programma

19.00    Inloop

19.30    Welkom

19.35    Opening door Boudewijn Revis, Wethouder Binnenstad,

             Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte

19.40    Opening door Heleen Weening, Directeur Duurzaam Den Haag

19.45    Even los: Wat weet jij over afval?

20.00    Uitleg over de Haagse 100-100-100

20.10    Vragenrondje

20.20    Borrel

21.00    Einde

Aanmelden

Mocht u de bijeenkomst willen bijwonen dan graag even aanmelden via rosalie@duurzaamdenhaag.nl.

100 dagen #afvalvrij 

Op 31 oktober starten de deelnemers met de uitdaging: 100 dagen lang zo goed als mogelijk afvalvrij leven. Via het platform denhaag.100-100-100.nl  worden zij ondersteund in hun zoektocht naar afval verminderen, recyclen, composteren en afval scheiden. Door middel van tips, advies en weekopdrachten komen de deelnemers steeds een stapje dichter bij het doel: afval als waardevolle herbruikbare grondstoffen zien zodat we deze zo goed mogelijk kunnen benutten. Dat is beter voor het milieu, nu en in de toekomst. Samen maken we de stad een stukje schoner en duurzamer!

Duurzaam Den Haag in samenwerking met gemeente Den Haag

100-100-100 is een project, een samenwerking tussen Duurzaam Den Haag en gemeente Den Haag, waarin huishoudens gedurende 100 dagen 100% restafval vrij proberen te leven. Afval scheiden is daarvoor erg belangrijk, want het merendeel van ons afval bestaat uit herbruikbaar materiaal. Om nog beter inzicht te krijgen hebben we ervaringen, meningen en tips van huishoudens nodig. 100-100-100 draagt daaraan bij. Eerdere ervaringen met 100-100-100 hebben laten zien dat het een sport wordt om zo min mogelijk restafval over te houden. Volg de deelnemers en hun afvaluitdaging, op denhaag.100-100-100.nl.

 

 Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatie adviseur Duurzaam Den Haag, tel. 06 106 528 34, e-mail: rosalie@duurzaamdenhaag.nl

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten