226761 eykenburg%2005 37f2cf large 1476110413

Primeur: Den Haag doet Duurzaam Dag

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, steken werknemers van maatschappelijk betrokken bedrijven zoals de Rabobank, Staedion, Heering Office, VCSW en het Hoogheemraadschap Delfland de groene vingers uit de mouwen om 15 buurthuizen, scholen en verzorgingshuizen, zoals bijvoorbeeld buurtcentrum de Mussen, Middin en de Lucaskerk  te vergroenen.

Dit initiatief van stichting Duurzaam Den Haag en PEP is het Haagse vervolg op de NLDoet dag die jaarlijkse in maart plaatsvindt; door heel Nederland steken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties.

 

Groene make-over: 400 tegels eruit, 500 planten erin

Met als thema groene make-over, helpen Haagse bedrijven en scholen vrijwillig om groene ruimtes aan te leggen of weer op te knappen. Dit is onderdeel van ‘Operatie Steenbreek’ waarbij ze 400 stoeptegels  vervangen door 500 planten. Hoogheemraad Marcel Houtzager van Hoogheemraadschap van Delfland doet ook mee met een team bij zorginstelling Eykenburg. Hij weet als geen ander waarom deze operatie meer is dan verfraaiing van de omgeving:

“Door de stoeptegels te verwijderen, krijgt regenwater de kans het grondwater aan te vullen en gaat het niet verloren. En op het moment dat het hevig regent, ontlasten we het riool en vermindert zo de kans op wateroverlast. Meer groen zorgt tijdens hete zomerdagen bovendien voor verkoeling.”

Marcel Houtzager, Hoogheemraadschap van Delfland 

Buurtcentrum de Mussen is een andere locatie waar een make-over plaatsvindt:

“Samen met kinderen uit de buurt gaan vrijwilligers van de Rabobank onze speelplaats en gevel met klimplanten en bodembedekkers opvrolijken. We vinden het fijn dat Duurzaam Den Haag ons heeft benaderd. De kinderen in de Schilderswijk groeien op in een stenige wijk met weinig groen. Ieder initiatief om de wijk groener te maken juichen we toe en werken we graag aan mee”

Nicoline Grötzebauch, Buurtcentrum de Mussen

 

1+1=3

De behoefte aan een extra dag kwam vanuit de maatschappelijke organisaties in Den Haag. Fenna Noordermeer, directeur PEP: “Deze organisaties hebben vaak geen budget om hun buitenruimtes duurzamer en groener te maken. De bedrijven willen juist betrokken zijn in hun omgeving. Dus de maatschappelijke organisaties, de deelnemende bedrijven en onze leefbare stad profiteren: 1+1=3!”

 

Goed voorbeeld doet volgen

Directeur Heleen Weening van Duurzaam Den Haag is blij dat zoveel bedrijven enthousiast meedoen:

“Deze dag laat zien dat we met betrokken bedrijven voor 20 maatschappelijke organisaties het verschil maken, voor leerlingen van scholen en bewoners van zorginstellingen – en in de hele stad zijn nieuwe groene plekken ontstaan. Dat smaakt naar meer, dus laten we vaker met zijn allen duurzaam doen!”

Heleen Weening, Duurzaam Den Haag
Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten