Wie wordt Super-Steenbreker 2016?

Operatie Steenbreek 2016 is een groot succes. Veel tuinen zijn prachtig groen geworden. Tijd om ook dit jaar weer een Super-Steenbreker te benoemen. Want wiens tuin is het meest of het mooist veranderd? Wie wordt er dit jaar de Super-Steenbreker? En wie gaat er naar huis met de prijzen?

Alle Haagse inwoners en organisaties die in de afgelopen vier jaar hun tuin hebben vergroend, worden uitgenodigd om vóór 20 oktober een inzending op te sturen. De beste inzendingen maken kans op de eretitel en prijzen ter waarde van € 250, € 100 en € 50,-. Er wordt nog niet verklapt wat de prijzen precies zijn, maar het is zeker dat ze iets met vergroening te maken hebben. De eerste twintig inzendingen ontvangen sowieso een exclusief Operatie Steenbreek-T-shirt.

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne om verstening van tuinen tegen te gaan. Groene tuinen zorgen voor een betere leefomgeving, onder andere doordat planten zorgen voor vermindering van fijnstof. Ook zorgen groene tuinen er bijvoorbeeld voor dat regenwater beter weg kan lopen. Duurzaam Den Haag voert deze campagne uit in opdracht van de gemeente Den Haag in samenwerking met vele partners.

Iedereen die kans wil maken op de titel, mag een beschrijving en twee (bij voorkeur digitale) foto’s opsturen. Eén foto van de oude, versteende tuin, en één foto van de nieuwe, groene tuin. Een leuke omschrijving van de ervaring vergroot natuurlijk de kans op winst. De inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Sjoerd Kier, directeur House of Green en Jacqueline Stammeijer, coördinator van de Zorgkwekerij Mens en Tuin.

Foto's dienen uiterlijk 20 oktober 2016 binnen te zijn bij Geert van Poelgeest, geert@duurzaamdenhaag.nl, Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag.

Met het inzenden geven de deelnemers toestemming aan Duurzaam Den Haag om de foto’s rechtenvrij te gebruiken in het kader van Operatie Steenbreek.

-----------------------------------

NOOT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie):

Meer informatie over Operatie Steenbreek is te verkrijgen bij Geert van Poelgeest, 070 – 820 92 06 (tijdens kantooruren) of 06 - 33 00 1742, buiten kantooruren.

Meer informatie over de press-release is te verkrijgen bij Rosalie Ruardy

225662 2015%2009%20supersteenbreker%202015,%20noud%20en%20moki,%20lange%20beestenmarkt%20(12) 744bc6 original 1474889226
Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten