224614 banner%2016 9%20versie%202100 100 100 1bfe79 original 1473935493

PERSBERICHT

100 Haagse huishoudens gaan 100 dagen 100% afvalvrij leven! Doe je mee?

Den Haag - 19 september 2016

Haagse huishoudens gaan 100 dagen lang zonder restafval leven. Iedereen die mee wil doen kan zich opgeven via denhaag.100-100-100.nl. De deelnemende huishoudens gaan van 31 oktober 2016 t/m 7 februari 2017 zo goed mogelijk afvalvrij leven door anders in te kopen en daardoor minder afval in huis te halen. De verpakkingen die toch in huis worden gehaald, worden zo goed mogelijk gescheiden. Bij andere gemeenten is de 100-100-100 beweging een groot succes geweest. Den Haag is de eerste grote gemeente die deze uitdaging aangaat. Afval 100-100-100 is een samenwerking tussen stichting Duurzaam Den Haag en de gemeente Den Haag.

Heleen Weening (Directeur Duurzaam Den Haag): “We gaan het helemaal op de Haagse manier doen. We willen naast de usual suspects die al bezig zijn met afvalvrij leven, mensen betrekken voor wie afval scheiden niet vanzelfsprekend is. Door samen te werken met ambassadeurs uit de stad willen we deze mensen bereiken, zodat echt heel Den Haag meedoet met deze mooie uitdaging.”

 

Boudewijn Revis (wethouder Buitenruimte, gemeente Den Haag):De gemeente Den Haag wil ervoor zorgen dat we in 2018 jaarlijks 9,5 miljoen kilo meer gescheiden afval inzamelen dan nu het geval is. Daarvoor zijn er goede voorzieningen nodig en we vragen de Haagse bewoners of zij willen helpen door hun afval te scheiden. Door het afval zo veel mogelijk te scheiden in stukken die we kunnen hergebruiken voor nieuwe producten, besparen we energie en grondstoffen. Dat is beter voor het milieu. Als gemeente zorgen we voor meer voorzieningen zodat afvalscheiding voor iedereen de normaalste zaak van de wereld is.”

Wat is afvalvrij leven?

Op het platform vinden de deelnemers handige weekopdrachten, tips en adviezen om zo goed mogelijk afvalvrij te kunnen leven. Afvalvrij leven wil zeggen dat je op een andere manier boodschappen doet en inkoopt, minder weggooit, meer hergebruikt (kliekjesgerechten) en daarnaast al het afval dat in huis gehaald wordt, zo goed mogelijk gescheiden wordt. Op deze manier blijft er weinig restafval over. Een aantal voorbeelden om afvalvrij te leven zijn:

- Zo min mogelijk voorverpakte voedingsmiddelen kopen, zelf tassen meenemen

- Verpakkingen die je toch in huis haalt goed scheiden: glas, papier, pmd, gft en rest

Start uitdaging 31 oktober 2016

Duurzaam Den Haag en de gemeente Den Haag zoeken huishoudens die deze uitdaging aandurven, aanmelden kan via denhaag.100-100-100.nl. Van jong en oud, van alleenstaand en samenwonend, met en zonder kinderen, van vrijstaand wonend en rijtjeshuis en op drie hoog of in een portiekwoning: iedereen mag meedoen. De enige voorwaarde is dat de deelnemers in Den Haag wonen.

Haagse aanpak

Mensen kunnen zich niet alleen spontaan aanmelden, er wordt in Den Haag ook samengewerkt met ambassadeurs uit verschillende stadsdelen. Deze ambassadeurs begeleiden ieder een kleine groep deelnemers voor wie afval scheiden niet vanzelfsprekend is. Deze groep deelnemers bestaat totaal uit 100 mensen, naast de 100 spontane aanmeldingen. Er doen dus minstens 200 huishoudens mee aan de uitdaging. De gemeente Den Haag en Duurzaam Den Haag willen op deze manier Hagenaars en Hagenezen met diverse culturele achtergronden en uit alle lagen van de bevolking bereiken.

100-100-100

100-100-100 is een project waarin minstens 100 mensen, gedurende 100 dagen, 100% restafval vrij proberen te leven. Afval scheiden is daarvoor erg belangrijk, want het merendeel van ons afval bestaat uit herbruikbaar materiaal. Om nog beter inzicht te krijgen hebben we ervaringen, meningen en tips van huishoudens nodig. 100-100-100 draagt daaraan bij. Het platform denhaag.100-100-100.nl vormt het basisinformatiepunt van de Haagse uitdaging. Hierop houdt iedereen bij hoe de uitdaging verloopt. Elke week wegen de deelnemers bijvoorbeeld hun restafval, dit voeren ze in op het platform. Ook staat hier elke week een handige weekopdracht klaar.

 

Doe mee!

Iedereen die deze uitdaging aan wil gaan, kan zich via de website denhaag.100-100-100.nl inschrijven vanaf 19 september tot 24 oktober. Via het platform denhaag.100-100-100.nl worden ervaringen, tips en adviezen, foto’s en blogs gedeeld. Dit is openbaar en voor iedereen te volgen, ook voor mensen die zich niet hebben aangemeld. Iedereen kan dus meekijken op het platform en de uitdaging en bijbehorende weekopdrachten zelf uitvoeren!

 

De 100-100-100 uitdaging is al gestart in bijna 100 andere gemeenten in Nederland en blijkt zeer succesvol. In deze gemeenten heeft het geleid tot een forse afname van restafval. De deelnemers gingen van 250 kilo naar 27,5 kilo restafval per jaar.

__________________________________________

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rosalie Ruardy, communicatieadviseur Duurzaam Den Haag.

224614 banner%2016 9%20versie%202100 100 100 1bfe79 large 1473935493
224966 facebook%20afbeelding%20800x600 327b4b large 1474280786
Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten