Bewoners Gaslaan slaan handen ineen om Haagse huismus te helpen

Zaterdag 9 juli was een mooie dag voor de Haagse huismussen: Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur Joris Wijsmuller gaf het startsein voor de actie 'Help de Haagse Huismussen'. Tien huismussennestkasten werden geplaatst rondom de Gaslaan en bewoners kregen materiaal om hun tuinen ‘huismusproof’ te maken. Wethouder Wijsmuller: 'Fantastisch dat bewoners gezamenlijk actie ondernemen door met beplanting, voedsel en nestgelegenheid rekening te houden met de mus. Wie de mus niet eert, is de ooievaar niet weerd!'

De nestplaats en leefomgeving van huismussen zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Maar uit onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag blijkt dat het aantal huismussen in Den Haag de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Met de actie ‘Help de Haagse huismussen’ worden bestaande, lokale populaties van deze vrolijke stadsvogel in stand gehouden en versterkt. Belangrijke factoren voor het behoud van de vogel zijn nestgelegenheid, voldoende beschutting en voedsel.

De huismuskolonie in de omgeving van de Gaslaan was zaterdag 9 juli als eerste aan de beurt. De dag werd georganiseerd door Duurzaam Den Haag in samenwerking met de stadsecoloog van de gemeente Den Haag en de Haagse Vogelbescherming. Wethouder Wijsmuller overhandigde het eerste huismussenpakket aan bewoner Luciano Diacone. Bewoners kregen tuinadvies, een beschermkooi, een informatiebrochure over huismussen, voeder- en plantzaad, plantmateriaal en er werden 10 huismusnestkasten opgehangen aan een hiervoor geschikte gevel.

Projectleider Duurzaam Den Haag Geert van Poelgeest: 'Het was een zeer geslaagde ochtend! Alle bewoners waren ontzettend enthousiast om de huismussen te helpen. Tien bewoners hebben zich nog ter plekken aangemeld. Een buurtbewoner zal het aantal huismussen waarnemen en dit aan ons doorgeven. We hopen dat het aantal huismussen in de buurt zal stijgen door de maatregelen.' 

De actie ‘Help de Haagse huismussen’ is in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Den Haag opgezet, Stichting Duurzaam Den Haag is projectleider, De Groene Ruimte doet onderzoek en de Haagse Vogelbescherming adviseert.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Communicatieadviseur Duurzaam Den Haag, Anouk Dehue, 06-23116744, anouk@duurzaamdenhaag.nl; www.duurzaamdenhaag.nl

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten