Persuitnodiging

Officiële start ‘Help de Haagse huismussen’ in Darwinstraat met wethouder Joris Wijsmuller

Graag nodigen wij u uit voor de officiële start van de actie Help de Haagse Huismussen op zaterdag 9 juli om 10.00 uur in de Darwinstraat. Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur Joris Wijsmuller geeft het officiële startsein voor het plaatsen van 10 huismussennestkasten rondom de Gaslaan en het ‘huismusproof’ maken van de omgeving.

De nestplaats en leefomgeving van huismussen zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Maar uit onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag blijkt dat het aantal huismussen in Den Haag de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Met de actie ‘Help de Haagse huismussen’ worden bestaande, lokale populaties van deze vrolijke stadsvogel in stand gehouden en versterkt. Belangrijke factoren voor het behoud van de vogel zijn nestgelegenheid, voldoende beschutting en voedsel.

De huismuskolonie in de omgeving van de Gaslaan is zaterdag 9 juli als eerste aan de beurt. De dag is georganiseerd door Duurzaam Den Haag in samenwerking met de stadsecoloog van de gemeente Den Haag en de Haagse Vogelbescherming. Samen met de bewoners maken we de tuinen huismusproof: de mensen krijgen tuinadvies, er worden 10 huismusnestkasten opgehangen aan hiervoor geschikte gevels, er wordt voeder- en plantzaad en plantmateriaal uitgedeeld.

De actie ‘Help de Haagse huismussen’ is in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Den Haag opgezet, Stichting Duurzaam Den Haag is projectleider, De Groene Ruimte doet onderzoek en de Haagse Vogelbescherming adviseert.

Programma:

Datum: zaterdag 9 juli 2016

Tijd: 10:00 – 12: 30 uur

Plaats: Darwinstraat 24

 

1. Welkomstwoord van projectleider Geert van Poelgeest van Duurzaam Den Haag

2. Opening: wethouder Joris Wijsmuller opent de actie ‘Help de Haagse huismussen’

3. Uitreiking en toelichting materialen aan bewoners door Geert van Poelgeest

4. Aanbrengen van nestkasten, planten e.d.

5. Afsluiting

 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

-------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Communicatieadviseur Duurzaam Den Haag, Anouk Dehue, 06-23116744, anouk@duurzaamdenhaag.nl; www.duurzaamdenhaag.nl

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten