Persuitnodiging

Officiële start ‘Help de Haagse huismussen’ in Darwinstraat met wethouder Joris Wijsmuller

Graag nodigen wij u uit voor de officiële start van de actie Help de Haagse Huismussen op zaterdag 9 juli om 10.00 uur in de Darwinstraat. Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur Joris Wijsmuller geeft het officiële startsein voor het plaatsen van 10 huismussennestkasten rondom de Gaslaan en het ‘huismusproof’ maken van de omgeving.

De nestplaats en leefomgeving van huismussen zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Maar uit onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag blijkt dat het aantal huismussen in Den Haag de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Met de actie ‘Help de Haagse huismussen’ worden bestaande, lokale populaties van deze vrolijke stadsvogel in stand gehouden en versterkt. Belangrijke factoren voor het behoud van de vogel zijn nestgelegenheid, voldoende beschutting en voedsel.

De huismuskolonie in de omgeving van de Gaslaan is zaterdag 9 juli als eerste aan de beurt. De dag is georganiseerd door Duurzaam Den Haag in samenwerking met de stadsecoloog van de gemeente Den Haag en de Haagse Vogelbescherming. Samen met de bewoners maken we de tuinen huismusproof: de mensen krijgen tuinadvies, er worden 10 huismusnestkasten opgehangen aan hiervoor geschikte gevels, er wordt voeder- en plantzaad en plantmateriaal uitgedeeld.

De actie ‘Help de Haagse huismussen’ is in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Den Haag opgezet, Stichting Duurzaam Den Haag is projectleider, De Groene Ruimte doet onderzoek en de Haagse Vogelbescherming adviseert.

Programma:

Datum: zaterdag 9 juli 2016

Tijd: 10:00 – 12: 30 uur

Plaats: Darwinstraat 24

 

1. Welkomstwoord van projectleider Geert van Poelgeest van Duurzaam Den Haag

2. Opening: wethouder Joris Wijsmuller opent de actie ‘Help de Haagse huismussen’

3. Uitreiking en toelichting materialen aan bewoners door Geert van Poelgeest

4. Aanbrengen van nestkasten, planten e.d.

5. Afsluiting

 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

-------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Communicatieadviseur Duurzaam Den Haag, Anouk Dehue, 06-23116744, anouk@duurzaamdenhaag.nl; www.duurzaamdenhaag.nl

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten