Operatie Steenbreek: ruil tegels in voor gratis planten

Bewoners rondom de Keizerstaat in Scheveningen kunnen dinsdag 7 juni hun tuintegel inruilen voor een gratis plant. De actie ‘Tegel eruit, plant erin’ is een initiatief van Operatie Steenbreek Den Haag, Groei & Bloei en de Groene Loper. Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA, zal de eerste tuintegel lichten en een blauwe regen planten. Dit doet zij om 13:00 uur.

Operatie Steenbreek

‘Een tegel eruit, een plant erin!’, is het motto van Operatie Steenbreek. Bewoners kunnen hun tuintegels inruilen voor gratis planten. Het inruilen kan op vier vaste locaties in de stad of tijdens de acties in de wijk, zoals in Scheveningen. Daar kunnen bewoners dinsdag 7 juni tussen 13:00 en 15:00 uur ter hoogte van nummer 27 in de Keizerstraat hun tegels inleveren.

Operatie Steenbreek heeft als doel de verstening van particuliere tuinen tegen te gaan. Die verstening heeft namelijk veel nadelige gevolgen:

-  Het is de oorzaak van overstromingen in de stad: regenwater kan     niet in de grond zakken.

- Stenen weerkaatsen zonlicht, waardoor het in de stad zomers een aantal graden warmer is dan daarbuiten. Dit is vooral schadelijk voor oudere en zwakkere mensen.

- Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit in de stad, waardoor egels, vlinders, vogels en bijen minder voedsel en schuilplekken tot hun beschikking hebben.

Met de actie van Operatie Steenbreek ‘Tegel eruit, plant erin’ zijn er tot 1 juni 2016 in Den Haag 42.749 stenen opgehaald, dit is het gewicht van 125 olifanten!

Groei & Bloei

De vereniging Groei & Bloei organiseert voor het derde jaar op rij de Nationale Tuinweek. Van 11 tot en met 19 juni 2016 enthousiasmeert de grootste tuinvereniging van Nederland mensen om actief te gaan tuinieren met bloemen en planten. Thema is dit keer ‘Nederland in bloei’. Met de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ wil tuinvereniging Groei & Bloei een bijdrage leveren aan een groenere leefomgeving en de biodiversiteit in Nederland verbeteren. Kortom, Nederland in bloei!

De Groene Loper

De Groene Loper in Den Haag is een verbinding van entree en zee. Een verbinding gevormd door infrastructuur, maar vooral door de bewoners, de cultuur en de natuur. Deze verbinding zichtbaar en voelbaar maken voor iedereen is het motto. Stapje voor stapje zal er een Groene Loper in Den Haag ontstaan.

-------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Op 7 juni om 13.00 uur zal Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA, de eerste tegel lichten in de Keizerstraat ter hoogte van nummer 27 in Scheveningen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Neem voor meer informatie contact op met Lise Schregardus (Groei & Bloei) via 06-27 535 966 of met Geert van Poelgeest (Duurzaam Den Haag) via 06-3300 1742

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten