Wie wordt de super-steenbreker?

Den Haag - Donderdag 10 december wordt duidelijk welke Haagse burger of organisatie de Super-Steenbreker geworden is. Oftewel wie het meest gedaan heeft om een versteende tuin te vergroenen. De drie prijswinnaars worden bekendgemaakt om 16.00 uur bij Duurzaam Den Haag, Riviervismarkt 5. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Operatie Steenbreek

Veertien kandidaten wierpen zich in de strijd om de titel, van kleine tot grote tuinen. Een deskundige jury, bestaande uit Sjoerd Kier (directeur van House of Green) en Jacqueline Stammeijer (medewerker van zorgkwekerij Mens en Tuin) boog zich over de ingestuurde foto's.

De Super-steenbreker maakt deel uit van Operatie Steenbreek, een campagne om mensen te stimuleren versteende tuinen te vergroenen en groene tuinen niet te verstenen. Duurzaam Den Haag voert Operatie Steenbreek uit in opdracht van de gemeente Den Haag.

NOOT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie):

Meer informatie is te verkrijgen bij Geert van Poelgeest, (070) - 361 69 69 (tijdens kantooruren) of 06 - 33 00 17 42

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag is jouw partner in duurzaam doen! Als onafhankelijke stichting staan we dicht bij bewoners, delen we onze kennis over duurzaamheid en inspireren we om in huis en in de buurt duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus ligt met name op energiebesparing, het opwekken en gebruiken van schone energie en het vergroenen van de stad.

We geloven in Haagse Krach. Dat zit in iedereen die zich een voorstelling kan maken van een mooiere versie van de stad en daarvoor in beweging wil komen. Daarom verbinden we bewoners en organisaties met elkaar en ondersteunen we initiatieven van bewonersgroepen.

Duurzaam Den Haag, jouw partner in duurzaam doen!
www.duurzaamdenhaag.nl

berichten