Wie wordt de super-steenbreker?

Den Haag - Donderdag 10 december wordt duidelijk welke Haagse burger of organisatie de Super-Steenbreker geworden is. Oftewel wie het meest gedaan heeft om een versteende tuin te vergroenen. De drie prijswinnaars worden bekendgemaakt om 16.00 uur bij Duurzaam Den Haag, Riviervismarkt 5. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Operatie Steenbreek

Veertien kandidaten wierpen zich in de strijd om de titel, van kleine tot grote tuinen. Een deskundige jury, bestaande uit Sjoerd Kier (directeur van House of Green) en Jacqueline Stammeijer (medewerker van zorgkwekerij Mens en Tuin) boog zich over de ingestuurde foto's.

De Super-steenbreker maakt deel uit van Operatie Steenbreek, een campagne om mensen te stimuleren versteende tuinen te vergroenen en groene tuinen niet te verstenen. Duurzaam Den Haag voert Operatie Steenbreek uit in opdracht van de gemeente Den Haag.

NOOT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie):

Meer informatie is te verkrijgen bij Geert van Poelgeest, (070) - 361 69 69 (tijdens kantooruren) of 06 - 33 00 17 42

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten