Haagse Krach 1000: grootste participatiebijeenkomst over duurzaamheid ooit gehouden 

DEN HAAG - Duurzaam Den Haag en het Haags Milieucentrum organiseren op zaterdag 31 oktober de Haagse Krach 1000 in de Fokker Terminal. De HK1000 is de grootste participatiebijeenkomst rond duurzaamheid ooit gehouden in Nederland. DDH en HMC geloven dat mensen de drijvende kracht zijn achter de duurzame ontwikkeling van de stad. Daarom nodigen we 1000 Haagse bewoners en ondernemers uit om samen in gesprek te gaan over hoe ze de stad nog mooier kunnen maken. Doel: 100 ideeën bundelen en daadwerkelijk uitvoeren met ondersteuning van DDH en HMC.


Uitnodiging burgemeester Van Aartsen
Om iedereen een gelijke kans op deelname te geven worden er uitnodigingen verstuurd naar inwoners en ondernemers die zijn geloot uit het kies- en handelsregister. Zij ontvangen op 2 oktober een uitnodiging van burgemeester Van Aartsen voor de HK1000, waarna ze zich kunnen aanmelden via
www.hk1000.nl.

HK1000
Hoe gaan we te werk tijdens en na de Haagse Krach 1000? 

  • In de Fokker Terminal staan 100 tafels met elk 10 personen, waar iedereen zijn of haar ideeën voor de stad deelt.  
  • Er is ook een tafel met expats en een tafel voor doven en slechthorenden. 
  • Aan het eind van de dag worden de 100 beste ideeën verzameld. 
  • Een follow up team van Duurzaam Den Haag en het Haags Milieucentrum zal de bewoners en ondernemers ondersteunen tijdens de uitvoering.

Startschot HK1000 in Nutshuis
Op vrijdag 2 oktober zullen Heleen Weening (directrice Duurzaam Den Haag) en Jaap Bierman (CEO HTM, partner HK1000) het startschot geven voor de inschrijving van de HK1000 en de gelukkigen oproepen zich zo snel mogelijk aan te melden voor de HK1000. Een promotieteam zal deze dag ook meerijden op de bestickerde HK1000 tram, lijn 1. 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
U bent van harte uitgenodigd om vrijdag 2 oktober vanaf 15:00 uur aanwezig te zijn bij het startschot van de HK1000 in Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 Den Haag. Heleen Weening en Jaap Bierman zullen na een korte presentatie beschikbaar zijn voor interviews.

Heeft u nog vragen over de HK1000? Neem dan contact op met Anouk Dehue van Duurzaam Den Haag via 06-46074434 en anouk@duurzaamdenhaag.nl. Kijk op www.hk1000.nl voor meer informatie.

Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten