Samen aan de slag voor een mooier Den Haag

80 bewoners en ondernemers in gesprek bij Buurthuis De Mussen

PITCH - Tijdens de HK1000 Warming-up gingen 80 bewoners en ondernemers met elkaar in gesprek over een mooier, leefbaarder, duurzamer Den Haag bij Buurthuis De Mussen. #HK1000

Den Haag, 13 juni 2015 - In Buurthuis De Mussen hebben vandaag 80 bewoners en ondernemers dromen gedeeld over een mooier, schoner, leefbaarder en duurzamer Den Haag. Tijdens de groepsgesprekken ging het vooral over samen leven: hoe krijgen we meer verbinding, hoe kunnen we meer samen doen en hoe kunnen we onze kennis delen? Deze bijeenkomst, de Haagse Krach Warming-up, werd georganiseerd door een alsmaar groeiende groep enthousiastelingen onder aanvoering van Duurzaam Den Haag (DDH) en het Haags Milieucentrum (HMC). Zij gaan de deelnemers helpen bij het realiseren van hun dromen.

Heleen Weening, directeur van DDH en HMC: 

‘Bijna alle deelnemers waren razend enthousiast. Tijdens de groepsgesprekken zijn heel veel bijzondere dromen gedeeld. Voor ons is de opgave richting de grote HK1000 in oktober tweeledig: we moeten zorgen voor een diverser publiek en voor concretere uitkomsten. Zodat de mensen die dat willen meteen aan de slag kunnen.’

Haagse Krach 1000

De Warming-up was de voorbereiding voor de echte Haagse Krach 1000 op 31 oktober 2015 in de Fokker Terminal: dan komen duizend bewoners en ondernemers bij elkaar om hun dromen en ideeën voor de stad uit te wisselen. En om projectplannen te maken om deze ideeën van de grond te krijgen en zo hun dromen waar te maken.

Noot voor de redactie

Heeft u nog vragen over de HK1000? Neem dan contact op met Vick van der Put van Duurzaam Den Haag via 06-48568293 en vick@duurzaamdenhaag.nl of kijk op www.hk1000.nl.

“Bijna alle deelnemers waren razend enthousiast. Tijdens de groepsgesprekken zijn heel veel bijzondere dromen gedeeld. Voor ons is de opgave richting de grote HK1000 in oktober tweeledig: we moeten zorgen voor een diverser publiek en voor concretere uitkomsten. Zodat de mensen die dat willen meteen aan de slag kunnen.„ Heleen Weening, directeur van DDH en HMC
“Ik wilde eigenlijk een uurtje komen, maar ben tot het eind gebleven.„ Deelnemer HK1000 Warming-up
Download PDF
Download PDF
Over Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag

Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande initiatieven die Den Haag duurzamer maken.

Duurzaam Den Haag gaat letterlijk de wijk in met concreet aanbod -Operatie Steenbreek, de Haagse Krach Karavaan- en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. www.duurzaamdenhaag.nl

Jouw partner in duurzaam doen!

berichten